Gustav Indrebø

Skolebarnsoppskrifter - spørreskjema fra Erdal i Fana herad

Stedsnavn og sagn fra Erdal gård (g.nr.4).

Stedsnavn, Barn

Manuskript ubb-ms-utst-0171