Ukjent

[Nordenfjeldske og Hotel Transatlantic.]

1944-04-20

Nordenfjeldske og Hotel Transatlantic.

Brannruiner, Brannmann, Brannslange

Fotografi ubb-ohk-020-038

Anders Beer Wilse

[Slottsgaten og Sandbrogaten]

Slottsgaten og Sandbrogaten

Gate, Klokke/ur, Trehusbebyggelse by

Fotografi ubb-bros-04561

Leif M. Endresen

[Eksplosjonsulykken]

1944-04-20

Fra Øvre Dreggsallmenningen, Sandbrogaten mot B.D.S. Vikinghallen til høyre.

Brann, Idrettshall

Fotografi ubb-ohk-004-006

[Sandbrogaten etter eksplosjonen.]

1944-04-20

Sandbrogaten etter eksplosjonen.

Husruin

Fotografi ubb-ohk-022-019

Leif M. Endresen

[Ruinene av Hotel Transatlantic etter eksplosjonen.]

1944-04-20

Ruinene av Hotel Transatlantic etter eksplosjonen.

Husruin

Fotografi ubb-ohk-003-067

Ukjent

[Fra eksplosjonsulykken 1944]

1944-04-20

Fra eksplosjonsulykken 1944

Oversiktsbilde, Overview, Ruiner

Fotografi ubb-bs-ok-16407

[Sandbrogaten 1 og Slotttsgaten 3 etter eksplosjonsulykken.]

1944-04-20

Sandbrogaten 1 og Slotttsgaten 3 etter eksplosjonsulykken.

Husruin

Fotografi ubb-ohk-016-055

Ukjent

[Eksplosjonen]

1944-04-20

Eksplosjonen

Husruin, Ruiner

Fotografi ubb-ohk-007-036

Norvin Reklamefoto

Det Bergenske Dampskibsselskap

Arkitektur og byggeskikk, Dampskipsselskap, Administrasjonsbygning

Fotografi ubb-nor-b-0950

Atelier K. Knudsen

[Bradbenken etter eksplosjonsulykken 1944]

1944-04-20

Bradbenken etter eksplosjonsulykken 1944

Ruiner, Hitlerjeksler

Fotografi ubb-kk-n-428-018

Ukjent

[Sandbrogaten.]

1944-04-20

Sandbrogaten.

Husruin

Fotografi ubb-ohk-022-041

Ukjent

[Hjørnet Slottsgaten og Sandbrugaten]

1944-04-20

Hjørnet Slottsgaten og Sandbrugaten

Husruin

Fotografi ubb-ohk-017-014