Atelier KK

[Kong Oscars gate 45 ca. 1919]

Kong Oscars gate 45 ca. 1919

Vindu, Barn, Gate, Arkitekt, Forretningsgård, Trikkeskinner, Telefonstolpe, Søyler, Elektrisk forretning, Bakere, Arkitekter, Elektriske forretninger

Fotografi ubb-kk-n-192-001

Atelier KK

[Interiør. Bakeriet til Smith-Sivertsen Bakeri og Konditori A/S]

1925-10-26

Interiør og innredning, Bakeri, Bakebord, Blandemaskin

Fotografi ubb-kk-n-286-023

Atelier KK

[Interiør. Bakeriet til Smith-Sivertsen Bakeri og Konditori A/S]

1925-10-26

Interiør og innredning, Bakeri, Bakebord, Blandemaskin

Fotografi ubb-kk-n-286-024

Atelier KK

[Interiør. Bakeriet hos Smith-Sivertsen Bakeri og Konditori A/S]

1925-10-26

Interiør og innredning, Bakeri, Bakerovn

Fotografi ubb-kk-n-286-021

Atelier KK

[Lager hos A/S Per Kure ca. 1919]

Interiør og innredning, Lager, Elektrisk forretning

Fotografi ubb-kk-n-192-003

Atelier KK

[Interiør fra Smith-Sivertsen Bakeri & konditori]

1925-11-04

Interiør og innredning, Bakeri, Bakebord, Blandemaskin

Fotografi ubb-kk-n-286-025

Atelier KK

[Interiør fra bakeriet til Smith-Sivertsen Bakeri og Konditori A/S]

1925-10-26

Interiør og innredning, Hylle, Bakeri, Bakervarer, Blandemaskin

Fotografi ubb-kk-n-286-020

Atelier KK

[Interiør fra bakeriet til Smith-Sivertsen Bakeri og Konditori A/S]

1925-11-04

Interiør og innredning, Bakeri, Blandemaskin

Fotografi ubb-kk-n-286-027

Gustav Brosing

Kong Oscars gate

Thv. Paulsen, A/S aut. Rørleggere, Kong Oscars gate 51, Murhuset i bakgrunnen er Smith-Sivertsens Bakerier og Konditorier A/S, Kong Oscars gate 45. Huset ble bygget i 1920. Arkitekt Egill Reimers

Butikk, Bolighus, Brostein, Trikkeskinner, Murhus

Fotografi ubb-bros-01393

Atelier KK

[Interiør. Bakeriet til Smith-Sivertsen Bakeri og Konditori A/S]

1925-10-26

Interiør og innredning, Bakeri, Bakebord, Blandemaskin

Fotografi ubb-kk-n-286-022

Atelier KK

[Kong Oscars gate 45 ca. 1919]

Vindu, Inngangsparti, Arkitekt, Takrenne, Elektrisk forretning, Arkitekter, Elektriske forretninger

Fotografi ubb-kk-n-192-002

Atelier KK

[Interiør fra bakeriet til Smith-Sivertsen Bakeri og Konditori A/S]

1925-11-04

Interiør og innredning, Bakeri, Blandemaskin

Fotografi ubb-kk-n-286-026