Severin Kannelønning

Britiske minefiskere Lervik, Stord

Postkort, Krigsskip, Oversiktsbilde, Sjøforsvaret, Minefiske

Postkort ubb-bs-pkn-00512

[Bandadalsplassen, Leirvik]

Bolighus, Postkort, Vei

Postkort ubb-bs-pkn-00530

Knud Knudsen

Heitmannhuset, Leirvik

Bolighus, Hage, Familieportretter, Trapp

Fotografi ubb-kk-nsx-0315

Severin Kannelønning

Fra Lervik Stord

Bolighus, Postkort

Postkort ubb-bs-pkn-00842

Jørgen Grundtvig-Olsen

Fra parken, Lervig Stordöen

1938-06-16

Landskap, Park, Panorama

Fotografi ubb-go-a-0870b

Knud Knudsen

Parti fra Lervik, Stordøen

Bolighus, Hage, Mann, Vei, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-ns-0962

Knud Knudsen

Parti fra Lervik, Stordøen

Stord kyrkje ble bygd i 1857 og restaurert i 1957. Det var arkitekt Torgeir Alsaker som stod for restaureringen.

Kvinne, Gård, Kirke, Mann, Naust, Vei, Sjøbod, Tregrind

Fotografi ubb-kk-ns-0959

Atelier KK

[Leirvik]

Leirvik

Fiskebåt, Robåt, Havn

Fotografi ubb-kk-pk-7207

Fra Leirvik, Stord

Postkort, Mølle, Vei

Postkort ubb-bs-pkn-00522

Jørgen Grundtvig-Olsen

Lervik

1903-03-12

Gård

Fotografi ubb-go-b-0008

Knud Knudsen

Heitmannhuset, Leirvik

Bolighus, Villa, Frukttrær, Åker

Fotografi ubb-kk-nsx-0317

Normanns Kunstforlag

Stord. Parti fra Leirvik

Kortnummer 9825

Postkort, Fiskebåt, By- og småsteder, Sjøbod

Postkort ubb-bs-pkn-00825

Ukjent

Lervik, Stord

Kaianlegg, Fjordabåt

Fotografi ubb-bs-fol-01445-005b

Jørgen Grundtvig-Olsen

Stordöen. Fra Aas

1934-06-13

Landskap, Bolighus, Panorama

Fotografi ubb-go-a-0867

Jørgen Grundtvig-Olsen

Fra Solhöi.

1903-06-04

Bjelland ved Leirvik, Stord

Kulturlandskap, Gård

Fotografi ubb-go-b-0055

Leirvik tobakk & aviskiosk

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-nor-l-0283

Jørgen Grundtvig-Olsen

"Folgefonden" gaar ind til Lerivg

1906-07-21

Landskap, Fjordabåt, Panorama

Fotografi ubb-go-a-0249

Jørgen Grundtvig-Olsen

Stordöen. Fra Kattetvedt

1931-08-20

Landskap, Gård, Panorama

Fotografi ubb-go-a-0793

Parti fra Lervik, Stord

Bolighus, Postkort, Havn, Vei

Postkort ubb-bs-pkn-00533

Severin Kannelønning

Barnetoget jennem Lervik 17de Mai 1913

1913-05-17

Kortnummer 555

Barn, Postkort, By- og småsteder, Folkemengde, Trehusbebyggelse by, 17. mai-tog

Postkort ubb-bs-pkn-00812

Jørgen Grundtvig-Olsen

Stordöen. Leirvig fra Frugården

1937-08-11

Landskap, Robåt, Panorama

Fotografi ubb-go-a-0798

Severin Kannelønning

Fra Lervik Stord

Landskap, Postkort, Kirke

Postkort ubb-bs-pkn-00841

Norvin Reklamefoto

Leirvik tobakk & aviskiosk

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-nor-l-0282

Ukjent

Fra Stord. Kirken Lervik

Landskap, Postkort, Kirke

Postkort ubb-bs-pkn-00519

Normanns Kunstforlag

Stord. Parti fra Leirvik

Kortnummer 9826

Postkort, By- og småsteder

Postkort ubb-bs-pkn-00815

Knud Knudsen

Parti fra Lervig paa Stordøen

Bolighus, Bygd, Gård, Kirke, Oversiktsbilde, Uthus

Fotografi ubb-kk-1318-0197

Jørgen Grundtvig-Olsen

Lervig

1918-03-31

Landskap, Gård, By- og småsteder, Panorama

Fotografi ubb-go-a-0636

Normanns Kunstforlag

Stord - Kirken

Kortnummer 9830

Postkort, Kirke

Postkort ubb-bs-pkn-00834

Bertinius Siversen Qvie

[Leirvik, Stord]

Bolighus, By- og småsteder, Vei

Postkort ubb-bs-pkn-00527

Severin Kannelønning

Fra Lervik Stord

Landskap, Bolighus, Postkort, Naust

Postkort ubb-bs-pkn-00529

Jørgen Grundtvig-Olsen

Stordöen. Fra Skotteberget

1931-08-26

Fjord, By- og småsteder, Panorama

Fotografi ubb-go-a-0985

Knud Knudsen

Parti fra Lervik, Storøen

Naust, Sjøbod

Fotografi ubb-kk-ns-0965

Jørgen Grundtvig-Olsen

Stordöen, fra den nye Skotlebergsvei

1937-08-05

Landskap, By- og småsteder, Panorama

Fotografi ubb-go-a-0050

Jørgen Grundtvig-Olsen

Stordöen, fra Skotteberget

1930-08-02

Bolighus, Fjord, By- og småsteder, Panorama

Fotografi ubb-go-a-0669

Ole Skarbø

Lærarskulen, Stord.

Kortnummer 3578

Bygninger, Postkort, Lærerskole

Postkort ubb-bs-pkn-00847

Knud Knudsen

Parti fra Lervig paa Stordøen

Parti fra Spelamannsneset mot kirken

Bygd, Kirke, Naust

Fotografi ubb-kk-1318-0196

Jørgen Grundtvig-Olsen

Ved Sponevigsnæset

1919-05-18

Landskap, Panorama

Fotografi ubb-go-a-0668

Ukjent

Den Nye Sorenskrivergaard Stord

Poststemplet 15.11.1915

Bolighus, Postkort, Gård, Sorenskriver

Postkort ubb-bs-pkn-00534

Knud Knudsen

Parti fra Lervik, Storøen

Bolighus, Bygd, Kirke, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-ns-0964

Jørgen Grundtvig-Olsen

Fra parken, Lervig Stordöen

1924-07-25

Landskap, Blomster

Fotografi ubb-go-b-0870

Atelier KK

Lervik, Stord

Postkort, Bygd, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-pk-3016

Severin Kannelønning

Fra Frugaards mölle og sagbrug

Mølle, Demning, Sagbruk

Fotografi ubb-go-x-0018

Severin Kannelønning

Britiske minefiskere paa Lervik havn

Postkort, Krigsskip, Havn, Sjøforsvaret, Minefiske

Postkort ubb-bs-pkn-00513

Lauritz Johan Bekker Larsen

[DS Kong Haakon]

Sted og år ukjent

Passasjerskip, Dampskip, Kaianlegg, Hurtigruteskip, Høyball

Fotografi ubb-bros-02041

Parti fra Lervik, Stord

Skip, Brygge, Robåt, By- og småsteder

Postkort ubb-bs-pkn-00526

Knud Knudsen

Parti fra Lervig paa Stordøen

Gården på bildet er i dag borte. Rådhuset på Leirvik står i dag på denne tomta.

Bolighus, Bygd, Gård, Oversiktsbilde, Naust

Fotografi ubb-kk-1318-0195

Jørgen Grundtvig-Olsen

Stordöen. Kirke på Leirvig

1926-05-17

Landskap, Gård, Panorama

Fotografi ubb-go-a-0903

Jørgen Grundtvig-Olsen

Lervig

1918-03-31

Landskap, By- og småsteder, Panorama

Fotografi ubb-go-a-0638

Knud Knudsen

Parti fra Lervig paa Stordøen

Oppe til venstre ser en fengselet og rettsbygningen. "Fengselbrekko" går ned til hovedvegen. Huset midt på bildet er kjent som "Heitmannhuset".

Bolighus, Hest, Gård, Hage, Mann, Tospann

Fotografi ubb-kk-1318-0198

Jørgen Grundtvig-Olsen

Lervig

1918-05-18

Merket med "Stordöen. Vikaskoven fra Osen"

Landskap, Vei, Panorama

Fotografi ubb-go-a-0667

Ole Skarbø

Lervik, Stord

Kortnummer 3574

Postkort, By- og småsteder, Havn, Oversiktsbilde

Postkort ubb-bs-pkn-00843

Parti fra Lervik, Stord

Lars Olsens Forlag no.1013

Postkort, Kirke, Naust

Postkort ubb-bs-pkn-00518

Ukjent

Vinter paa Lervik. Stord

Snø, Postkort, Vinter

Postkort ubb-bs-pkn-00810

Ukjent

Parti fra Lervik, Stord

Postkort, Gård, Hund, Mann, Gutt, Tregjerde, Slipestein, Rive

Fotografi ubb-bs-ok-19928

Normanns Kunstforlag

Fra Stord

Kortnummer 9832

Landskap, Postkort, Kirke, Jente

Postkort ubb-bs-pkn-00845

Knud Knudsen

Parti fra Lervik, Storøen

Bolighus, Kirke, Mann, Vei

Fotografi ubb-kk-ns-0963

Jørgen Grundtvig-Olsen

Solhøi

1903-06-04

Solhøi ved Leirvik, Stord

Gård, Tre, Steingjerde

Fotografi ubb-go-b-0056

Knud Knudsen

Stordøens Seminarium

Bygd, Hage, Lærerskole

Fotografi ubb-kk-1318-0192

Severin Kannelønning

[Leirvik]

Fjell, Fjord

Fotografi ubb-go-x-0013

Jørgen Grundtvig-Olsen

Stordöen - Lervig bag Hagerups Löen

1922-03-17

Landskap, Bolighus, Panorama

Fotografi ubb-go-a-0775

Jørgen Grundtvig-Olsen

Lervig

1918-03-31

Merket med "Leirvik fra Vikaskasveien"

Landskap, Vei, Panorama

Fotografi ubb-go-a-0639

Ole Skarbø

Lærarskulen, Stord.

Kortnummer 3578

Bygninger, Postkort, Lærerskole

Postkort ubb-bs-pkn-00849

Jørgen Grundtvig-Olsen

Stordöen. Fra Aslaknæsset

1924-07-24

Aslakvikjo mot Stord kirke

Kvinne, Robåt, Panorama

Fotografi ubb-go-a-0868

Jørgen Grundtvig-Olsen

Fra Aadland

1903-06-03

Kulturlandskap, Vei

Fotografi ubb-go-b-0048

Jørgen Grundtvig-Olsen

Lervig

1919-05-18

Landskap, Skip, Fiskebåt, Kaianlegg, Skorstein, Panorama

Fotografi ubb-go-a-0670

Knud Knudsen

Parti fra Lervik, Stordøen

Bolighus, Bygd, Gård, Vei, Uthus

Fotografi ubb-kk-ns-0961

Ukjent

Folkeafstemmingen ved Stord 13. august 1905

1905-08-13

Postkort, Kirke, Folkemengde

Postkort ubb-bs-pkn-00538

Lars Olsen

Parti fra Leirvik, Stord

Bolighus, Postkort, Vei

Postkort ubb-bs-pkn-00521

Normanns Kunstforlag

Stord. Utsikt fra Leirvik

Kortnummer 9691

Postkort, By- og småsteder

Postkort ubb-bs-pkn-00816

Jørgen Grundtvig-Olsen

Fra parken, Lervig Stordöen

1938-06-16

Landskap, Park, Panorama

Fotografi ubb-go-a-0870a

Parti fra Lervik, Stord

Kvinne, Bolighus, By- og småsteder, Gutt, Vei, Barnevogn

Postkort ubb-bs-pkn-00525

Knud Knudsen

Parti fra Lervik, Stordøen

Gård, Kirke, Mann, Naust, Vei, Sjøbod, Tregrind

Fotografi ubb-kk-ns-0960

Ole Skarbø

Internatet. Lærarskulen, Stord.

Kortnummer 3579

Bygninger, Postkort, Lærerskole

Postkort ubb-bs-pkn-00836

Jørgen Grundtvig-Olsen

Fra Spillmandsnæset, Stord

1940-06-24

Spelemannsneset

Landskap, Barn i lek, Gutt, Lekebåt, Panorama

Fotografi ubb-go-a-0201

Severin Kannelønning

Fra Leirvik Stord

Postkort, By- og småsteder, Oversiktsbilde

Postkort ubb-bs-pkn-00860

Lauritz Johan Bekker Larsen

[DS Kong Haakon]

Passasjer- og hurtigruteskip til Det Stavangerske Dapskipselskap DSD overlevert august 1904

Passasjerskip, Dampskip, Kaianlegg, Hurtigruteskip, Høyball

Fotografi ubb-bros-02041

Severin Kannelønning

[Fotografsignaturer]

Gjenkjennbare ikke-fotografiske elementer i Visittkort-samlingen

Studioportrett, Kvinne, Visittkortfotografi, Fotografsignatur

Fotografi ubb-sign-0276

Atelier KK; Ingebrigtsen, I.

Prestegården, Stord

Bolighus, Prestegård

Fotografi ubb-kk-pk-7478

Parti fra Leirvik, Stord

Bolighus, Postkort, Jente, Vei, Barnevogn

Postkort ubb-bs-pkn-00523

Knud Knudsen

Parti fra Lervig paa Stordøen

Bolighus, Bygd, Gård, Oversiktsbilde, Uthus

Fotografi ubb-kk-1318-0199

Knud Knudsen

Heitmannhuset, Leirvik

Hage, Familieportretter, Trapp, Gartner

Fotografi ubb-kk-nsx-0353

Jørgen Grundtvig-Olsen

Lervig

1918-03-31

Kulturlandskap, Gård, Panorama

Fotografi ubb-go-a-0635

Knud Knudsen

Heitmannhuset, Leirvik

Barn, Gård, Familieportretter, Dør, Trapp, Familiegruppe

Fotografi ubb-kk-nsx-0328

Larsen-Nørmann

Fra Lervik

Landskap, Postkort, Kirke

Postkort ubb-bs-pkn-00520

Jørgen Grundtvig-Olsen

Leirvig

1922-07-14

Landskap, By- og småsteder, Oversiktsbilde, Panorama

Fotografi ubb-go-a-0789

Severin Kannelønning

Stord Lærarskule

Bygninger, Postkort, Lærerskole

Postkort ubb-bs-pkn-00854

Atelier KK

[Leirvik]

Leirvik

By- og småsteder, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-pk-7206

Finn Gundersen

Fra bryggen paa Lervik, Stord Juli 1916

Havn, Fjordabåt

Fotografi ubb-bs-fol-01440-041a

Jørgen Grundtvig-Olsen

Ved Frûgårdsstraumen

1922-03-18

Landskap, Mann, Spelemann, Vei, Tømmerfløting, Panorama

Fotografi ubb-go-a-0777

Jørgen Grundtvig-Olsen

Stordöen, Gruberna

1937-08-11

Landskap, Gruve, Mann, Industribygning, Panorama

Fotografi ubb-go-a-0461