Nils Backer-Grøndahl

[Søstren på B.K.S., Med. Avd 1902]

Søstren på B.K.S., Med. Avd 1902

Gruppeportrett, Sykepleieruniform, Sykepleier

Fotografi ubb-bs-q-00291

Nils Backer-Grøndahl

[Leger og sykelpleier på Det Gamle sykehus, Engen. Ca. 1902]

Doktor Sophus Abel sittende. Oversøster Camilla Struve stående.

Interiør og innredning, Lege, Sykehus, Sykepleieruniform, Sykepleier

Fotografi ubb-bs-fol-01578-008d

Ukjent

[Sykepleiere på Bergens Sygehus på Engen, 1905]

To sykepleiere i uniform

Flagg, Sykepleieruniform, Sykepleier, Gyngestol

Fotografi ubb-bs-ok-20488

Nils Backer-Grøndahl

[Fra Bergen sykehus.]

Oversøster Camilla Struve bak til venstre

Barn, Sykehus, Sykepleieruniform, Sykepleier, Pasient, Seng

Fotografi ubb-bs-fol-01578-009b

Nils Backer-Grøndahl

Søstrene paa B.K.S. Med. Avd. 1902

Sykepleieruniform, Sykepleier

Fotografi ubb-bs-fol-01578-011b

Nils Backer-Grøndahl

[Det Gamle Sykehus, Engen]

Sykehus

Fotografi ubb-bs-fol-01578-010a

Ukjent

[Det gamle sykehus]

Lege, Gruppeportrett, Sykehus, Sykepleieruniform, Sykepleier

Fotografi ubb-bros-03462

Olai Schumann Olsen

[Bergen kommunale sykehus på Engen. (Det gamle sykehus)]

Gatelys, By- og småsteder, Gate, Bolighus, Sykehus

Fotografi ubb-so-0176

Nils Backer-Grøndahl

[Leger og sykelpleier på Det Gamle sykehus, Engen.]

Bak til høyre, doktor Sophus Abel. Sittende oversøster Camilla Struve

Interiør og innredning, Lege, Sykehus, Arbeidsklær, Sykepleieruniform, Sykepleier

Fotografi ubb-bs-fol-01578-008a