Ukjent

[Barakker ved Byparken]

Barakker ved Byparken

Butikk, Shop, Benk

Fotografi ubb-bros-05675

[Barakker ved Byparken]

Barakker ved Byparken

Park, Butikk, Shop, Benk

Fotografi ubb-bros-05669