Knud Knudsen

Parti fra Odde i Hardanger

Monsens Hotell ble bygd i 1849

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Uthus, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-ns-0004

Knud Knudsen

Parti fra Odde i Hardanger

Monsens hotell og landhandel, bygd i 1849

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-ns-0005

Knud Knudsen

Parti fra Odde i Hardanger

Odda fotografert med den gamle steinkirken til høyre, til venstre for den er Monsens hotell. Rymbelen er midt på bildet. Steinkirken ble revet i 1870

Fjell, Bygd, Fjord, Gård, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Kirke, Hesje, Naust, Vei, Fraktefartøy, Utløe

Fotografi ubb-kk-ns-0273

Knud Knudsen; K. Knudsen & Co.

[Oddal]

Den gamle steinkirken ble revet i 1870.

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Kirke, Naust, Sjøbod, Hardangerjakt

Fotografi ubb-kk-nax-0898

Knud Knudsen

Parti fra Odde i Hardanger

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Naust, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-na-0004b

Knud Knudsen

Parti fra Odde i Hardanger

Den gamle steinkirken ble revet i 1870. En ny trekirke stod ferdig samme år. Arkitekt var C. Erichsen.

Fjord, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Kirke, Bolighus, Sjøbod, Jekt

Fotografi ubb-kk-ns-0274

Knud Knudsen

Parti fra Odde i Hardanger

Den gamle steinkirken ble revet i 1870, og den nye langskipskirken av tre stod ferdig sommeren 1870

Fjell, Fjord, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Kirke, Tregjerde, Steinmur

Fotografi ubb-kk-1318-0514

Knud Knudsen

Parti fra Odde i Hardanger

Fjell, Bygd, Fjord, Gård, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Kirke, Oversiktsbilde, Elv, Bolighus, Naust

Fotografi ubb-kk-1318-0585

Knud Knudsen

Parti af Odde i Hardanger (Udsigt fra Jellekleiven)

Odda fotografert med Opo i forgrunnen. Odda gamle soknekykje til høyre i bildet. ( Kirken nevnes første gang i 1309, men ble revet i 1870 da den nye trekirken ble bygget.) Monsens hotell sees til ...

Fjell, Bygd, Fjord, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Kirke, Elv

Fotografi ubb-kk-ns-0188

Knud Knudsen

Parti fra Odde i Hardanger

Odda gamle steinkirke ble revet i 1870

Fjell, Fjord, Gård, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Kirke, Vann, Havnebod

Fotografi ubb-kk-ns-0002

Knud Knudsen

Parti fra Odde i Hardanger.

Odda kirke er her ny og umalt.

Fjell, Fjord, Gård, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Kirke, Vei, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-1318-0584

Knud Knudsen

Parti fra Odde, Hardanger

Fjell, Bygd, Fjord, Gård, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Kirke, Bolighus, Hesje, Naust, Vei, Tregjerde, Løe, Åkerbruk

Fotografi ubb-kk-1318-0839

Knud Knudsen

Parti fra Odde i Hardanger

Gård, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Kirke, Naust

Fotografi ubb-kk-na-0002