Knud Knudsen

Parti af Odde i Hardanger.

Kirke, Fjell, Bygd, Fjord, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Bolighus, Havnebod, Slupp

Fotografi ubb-kk-1318-2292

Knud Knudsen

Parti fra Odde, Hardanger

Fotografert fra Odda kirke mot Vetrhus Hotel med Bygda og Berjaflot Monsens Hotel til 1868 da Lars Vetrhus kjøpte hotellet. Vetrhus Hotel ble utvidet i 1870-årene

Vei, Gård, Fjell, Fjord, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Bolighus, Hesje, Tregjerde, Åkerbruk

Fotografi ubb-kk-1318-0841

Knud Knudsen

Parti af Odde i Hardanger.

Kirke, Vei, Fjell, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-1318-2293

Knud Knudsen

Parti af Odde i Hardanger.

Kirke, Gård, Fjell, Bygd, Fjord, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Bolighus, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-1318-2473

Knud Knudsen

Parti fra Odde i Hardanger

Den gamle steinkirken ble revet ned i 1870, og den nye langskipskirken av tre stod ferdig sommeren 1870.

Kirke, Vei, Gård, Fjell, Fjord, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Naust, Tregjerde, Utløe

Fotografi ubb-kk-1318-0512

Knud Knudsen

Parti af Odde i Hardanger.

1882-10-28

Odda fotografert fra Almerket mot sør med Vetrhus Hotel i forgrunnen av bildet.

Vei, Gård, Fjell, Bygd, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Hage, Bolighus, Hesje, Naust, Havnebod

Fotografi ubb-kk-1318-2294

Knud Knudsen

Odde i Hardanger.

1882-10-28

Kirke, Vei, Gård, Fjell, Bygd, Fjord, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Bolighus, Hesje, Naust, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-1318-2290

Knud Knudsen

Parti fra Odde, Hardanger

Fjell, Fjord, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Havnebod

Fotografi ubb-kk-1318-0840

Knud Knudsen

Odde i Hardanger.

1882-10-28

Odda fotografert fra Kleivavegen mot Almerket, sentrum og Eitrheimsvegen

Kirke, Gård, Fjell, Bygd, Fjord, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Naust, Slupp

Fotografi ubb-kk-1318-2291

Knud Knudsen

Odde i Hardanger.

Kirke, Gård, Bygd, Fjord, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-2127-0001

Knud Knudsen

Parti fra Tokheim, Odde i Hardanger.

Fotografert ved Tokheim mot Odda

Kirke, Fjell, Bygd, Fjord, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Mann, Færing

Fotografi ubb-kk-2127-0007

Knud Knudsen

Parti af Odde i Hardanger.

Fjell, Fjord, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon

Fotografi ubb-kk-1318-2295