Diplom datert 1362, 4. september. Bergen

1362-09-04

Kong Haakon Magnussøn stadfester to eldre brev angående gården Byre, og forbyr med sitt råd alle å hindre brødrene Bjørn og Byre og Amund på Aga Arnbjørnssønner i gården lovlig bruk.

Lover, Middelalder, Kunngjøring, Gårder, Diplomer, 1300-tallet, Konger

Diplom ubb-diplom-0042

Referanse til diplom datert 1330, 24. mars. Stavanger. Bekreftet i vidisse av 29. mars 1361

1330-03-24

Biskop Erik i Stavanger m.fl., bevitner, at Peter Peterssøn solgte til sitt søskenbarn Arnbjørn Ogmunnssøn, sin odel i gårdene Byre og Sandanger i Fister for 3 mark brendt. Etter vidisse på pergament.

Middelalder, Gårder, Diplomer, 1300-tallet, Eiendomshandel, Odel

Diplom ubb-diplom-0012