Diplom datert 1330, 24. mars. Stavanger

1330-03-24

Biskop Erik i Stavanger m.fl., bevitner, at Peter Peterssøn solgte til sitt søskenbarn Arnbjørn Ogmunnssøn, sin odel i gårdene Byre og Sandanger i Fister for 3 mark brendt. Etter vidisse på pergament.

Gårder, Diplomer, Middelalderen, 1300-tallet, Eiendomshandel, Odel

Diplom ubb-diplom-0012

Diplom datert 1362, 4. september. Bergen

1362-09-04

Kong Haakon Magnussøn stadfester to eldre brev angående gården Byre, og forbyr med sitt råd alle å hindre brødrene Bjørn og Byre og Amund på Aga Arnbjørnssønner i gården lovlig bruk.

Lover, Gårder, Diplomer, Middelalderen, 1300-tallet, Kunngjøring, Konger

Diplom ubb-diplom-0042