Jacob de Lange

Jacob de Lange's Brevbok, skrevet om bord i det engelske Prisonskib Irresistable aar 1810.

Indeholder foruten en del øvelser i regning, hans brever til forældrene og venner i 1810, ...

Kulturhistorie, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Brev, Søvæsen vedk., Reiser i utlandet vedk., Kapervirksomhet, Napoleonskrigene, Fengselsskip, Fengsel, Brevbok (Jacob de Langes) 1810

Manuskript ubb-ms-0129