Atelier KK

Gatebilde. Bombay

Bygninger, Gate, Gatehandel, Oversiktsbilde, Turisme, Folkedrakt, Folkemengde, Trikkeskinner, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0115

Atelier KK

Gatebilde. Goa

Bygninger, Bil, Gate, Turisme, Mann, Tre, Sekk, Høykjerre, Steingjerde, Politimann/kvinne, Husdyrhold, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0317

Atelier KK

Frakt av passasjerer

Barn, Passasjer, Robåt, Tradisjonelle båttyper, Båt, Oversiktsbilde, Parasoll, Turisme, Folkedrakt, Folkemengde, Kyst, Hav

Fotografi ubb-kk-n-utx-0198

Atelier KK

Kirke. Goa

Arkitektur og byggeskikk, Kirke, Tårn, Oversiktsbilde, Turisme, Planter, Klokketårn, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0309

Atelier KK

Frakt av passasjerer

Passasjer, Turist, Robåt, Dampskip, Tradisjonelle båttyper, Båt, Oversiktsbilde, Turisme, Hav

Fotografi ubb-kk-n-utx-0201

Atelier KK

Oversiktsbilde. Bombay

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Tårn, Palme, Oversiktsbilde, Turisme, Planter, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0114

Atelier KK

Oversiktsbilde. Bombay

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Tradisjonelle båttyper, Båt, Oversiktsbilde, Turisme, Mann, Planter, Smijernsgjerde, Parkbenker, Hav, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0217

Atelier KK

I park. Bombay

Bygninger, Park, Turisme, Planter, Klokke/ur, Parkbenker, Sti, Potteplante, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0213

Atelier KK

Gatebilde. Bombay

Arkitektur og byggeskikk, Gate, Tårn, Oversiktsbilde, Tempel, Turisme, Mann, Folkemengde, Tre, Planter, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0113

Atelier KK

Gatebilde

Kvinne, Barn, Turisme, Folkedrakt, Gruppeportrett, Gutt, Planter, Smykke, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0206

Atelier KK

Mann med apekatter. Bombay

Arkitektur og byggeskikk, Gatelys, Bil, Gate, Oversiktsbilde, Turisme, Ape, Folkedans, Mann, Planter, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0221

Atelier KK

Oversiktsbilde. Goa

Palme, Oversiktsbilde, Turisme, Vei, Planter, Kyst, Mur, Hav

Fotografi ubb-kk-n-utx-0316

Atelier KK

Gatebilde. Bombay

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Bil, Gate, Turisme, Planter, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0218

Atelier KK

Oversiktsbilde. Goa

Palme, Båt, Oversiktsbilde, Turisme, Planter, Kyst, Hav

Fotografi ubb-kk-n-utx-0315

Atelier KK

Bolig. Goa

Bygd, Palme, Utstyr, Turisme, Bolighus, Kurv, Planter, Gris, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0320

Atelier KK

Gatebilde

Arkitektur og byggeskikk, Barn, Bygninger, Kirke, Palme, Folkedrakt, Folkemengde, Sand, Amtmann, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0211

Atelier KK

Frakt av passasjerer

Barn, Passasjer, Robåt, Tradisjonelle båttyper, Båt, Oversiktsbilde, Turisme, Folkedrakt, Folkemengde, Kyst, Hav

Fotografi ubb-kk-n-utx-0200

Atelier KK

Vasking

Tradisjonelle båttyper, Turisme, Mann, Brønn, Vask

Fotografi ubb-kk-n-utx-0210

Atelier KK

Fisking

Barn, Tradisjonelle båttyper, Palme, Oversiktsbilde, Turisme, Folkemengde, Sand, Kyst, Hav, Fisking, Fiskeutstyr

Fotografi ubb-kk-n-utx-0209

Atelier KK

Gatebilde. Bombay

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Bil, Gate, Turisme, Planter, Reklameskilt, Hestekjøretøy, Trikk, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0214

Atelier KK

Slangetemmere. Bombay

Bygninger, Bil, Gate, Turisme, Mann, Folkedrakt

Fotografi ubb-kk-n-utx-0215

Atelier KK

Barn. Gatebilde

Barn, Gate, Turisme, Jente, Gruppeportrett, Gutt, Planter, Smykke, Steingjerde

Fotografi ubb-kk-n-utx-0202

Atelier KK

Oversiktsbilde. Bombay

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Gate, Palme, Båt, Oversiktsbilde, Turisme, Strand, Planter, Våg, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0109

Atelier KK

Ankerplass

Arkitektur og byggeskikk, Bro, Tradisjonelle båttyper, Båt, Turisme, Elv, Kaianlegg, Planter, Vann, Trapp, Mur, Elvebåt, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0196

Atelier KK

Gatebilde. Goa

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Gate, Turisme, Gatedør, Tradisjonell byggeskikk, Boligfelt

Fotografi ubb-kk-n-utx-0314

Atelier KK

Bolighus. Goa

Arkitektur og byggeskikk, Tårn, Oversiktsbilde, Turisme, Planter, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0312

Atelier KK

Frakt av passasjerer

Arbeider, Passasjer, Robåt, Tradisjonelle båttyper, Båt, Turisme, Hav

Fotografi ubb-kk-n-utx-0205

Atelier KK

Kystlinje

Barn, Tradisjonelle båttyper, Utstyr, Oversiktsbilde, Turisme, Folkemengde, Gutt, Planter, Kyst, Hav, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0203

Atelier KK

Mor og barn

Kvinne, Barn, Turisme, Jente, Folkedrakt, Gutt, Barn og mor, Planter, Smykke

Fotografi ubb-kk-n-utx-0207

Atelier KK

Oversiktsbilde. Bombay

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Oversiktsbilde, Turisme, Planter, Mur, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0111

Atelier KK

Gatebilde. Bombay

Arbeider, Kvinne, Bygninger, Ku, Gate, Gatehandel, Oversiktsbilde, Turisme, Mann, Folkedrakt, Folkemengde, Trikkeskinner, Reklameskilt, Hestekjøretøy, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0220

Atelier KK

Frakt av passasjerer

Barn, Passasjer, Turist, Robåt, Dampskip, Tradisjonelle båttyper, Båt, Oversiktsbilde, Parasoll, Turisme, Kyst, Hav

Fotografi ubb-kk-n-utx-0197

Atelier KK

Oversiktsbilde. Bombay

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Tradisjonelle båttyper, Båt, Oversiktsbilde, Turisme, Planter, Hav, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0216

Atelier KK

Gatebilde. Bombay

Arkitektur og byggeskikk, Gatelys, Bil, Gate, Oversiktsbilde, Turisme, Planter, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0116

Atelier KK

Gatebilde. Bombay

Arkitektur og byggeskikk, Gatelys, Bygninger, Bil, Gate, Oversiktsbilde, Turisme, Planter, Kiosk, Trikk, Tradisjonell byggeskikk, Folk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0118

Atelier KK

Frakt av passasjerer

Barn, Passasjer, Turist, Robåt, Dampskip, Tradisjonelle båttyper, Båt, Oversiktsbilde, Turisme, Kyst, Hav

Fotografi ubb-kk-n-utx-0195

Atelier KK

Gatebilde. Bombay

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Gate, Oversiktsbilde, Turisme, Planter, Mur, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0110

Atelier KK

Frakt av passasjerer

Barn, Passasjer, Robåt, Tradisjonelle båttyper, Båt, Oversiktsbilde, Turisme, Folkedrakt, Folkemengde, Kyst, Hav

Fotografi ubb-kk-n-utx-0199

Atelier KK

Bolig. Goa

Bygd, Palme, Utstyr, Turisme, Bolighus, Kurv, Planter, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0311

Atelier KK

Båter. Goa

Tradisjonelle båttyper, Båtutstyr, Båt, Oversiktsbilde, Turisme, Mann, Planter, Vann, Kyst

Fotografi ubb-kk-n-utx-0318

Atelier KK

Gatebilde. Bombay

Arkitektur og byggeskikk, Bil, Gate, Oversiktsbilde, Turisme, Tre, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0108

Atelier KK

Barn på strand

Barn, Palme, Turisme, Gruppeportrett, Gutt, Strand, Sand, Planter, Smykke

Fotografi ubb-kk-n-utx-0208

Atelier KK

Oversiktsbilde. Goa

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Brygge, Slottsbygning, Tradisjonelle båttyper, Båt, Oversiktsbilde, Turisme, Mann, Planter, Vann, Kyst

Fotografi ubb-kk-n-utx-0319

Atelier KK

Kirke. Goa

Arkitektur og byggeskikk, Kirke, Tårn, Oversiktsbilde, Turisme, Planter, Søyler, Ruiner, Kors, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0310

Atelier KK

Slott. Goa

Arkitektur og byggeskikk, Fjell, Slottsbygning, Tårn, Palme, Oversiktsbilde, Turisme, Planter, Søyler, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0308

Atelier KK

Gatebilde. Bombay

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Gate, Turisme, Reklame, Mann, Folkedrakt, Planter, Trikk, Okse, Tradisjonell byggeskikk, Folk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0119

Atelier KK

Gatebilde. Bombay

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Bil, Sykkel, Gate, Turisme, Folkemengde, Motorsykkel, Trikkeskinner, Hestekjøretøy, Trikk, Klokketårn

Fotografi ubb-kk-n-utx-0117

Atelier KK

Gatebilde. Bombay

Arkitektur og byggeskikk, Gatelys, Bil, Gate, Oversiktsbilde, Turisme, Ape, Folkedans, Mann, Gutt, Planter, Steingjerde, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0219

Atelier KK

Tempel. Bombay

Arkitektur og byggeskikk, Gate, Tårn, Oversiktsbilde, Tempel, Turisme, Mann, Folkemengde, Tre, Planter, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0222

Atelier KK

Gatebilde. Bombay

Arkitektur og byggeskikk, Monument, Bygninger, Bil, Gate, Oversiktsbilde, Turisme, Folkedrakt, Folkemengde, Tre, Trikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0112

Atelier KK

Bolighus. Goa

Arkitektur og byggeskikk, Bil, Oversiktsbilde, Turisme, Planter, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0313

Atelier KK

Barn. Gatebilde

Barn, Gate, Turisme, Jente, Gruppeportrett, Gutt, Planter, Smykke

Fotografi ubb-kk-n-utx-0212

Atelier KK

Gatebilde. Bombay

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Gate, Tårn, Gatehandel, Tempel, Turisme, Planter, Trikkeskinner, Tradisjonell byggeskikk, Folk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0120

Atelier KK

Frakt av passasjerer

Barn, Robåt, Dampskip, Tradisjonelle båttyper, Båt, Oversiktsbilde, Parasoll, Turisme, Folkedrakt, Folkemengde, Kyst, Hav

Fotografi ubb-kk-n-utx-0204