Atelier KK

Gatebilde. Bombay

Bygninger, Turisme, Gate, Oversiktsbilde, Gatehandel, Folkedrakt, Folkemengde, Trikkeskinner, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0115

Atelier KK

Gatebilde. Goa

Bygninger, Bil, Car, Turisme, Gate, Mann, Tre, Sekk, Høykjerre, Steingjerde, Politikonstabel, Husdyrhold, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0317

Atelier KK

Frakt av passasjerer

Barn, Passasjer, Robåt, Turisme, Båt, Oversiktsbilde, Tradisjonelle båttyper, Parasoll, Folkedrakt, Folkemengde, Kyst, Hav

Fotografi ubb-kk-n-utx-0198

Atelier KK

Kirke. Goa

Arkitektur og byggeskikk, Kirke, Turisme, Tårn, Oversiktsbilde, Planter, Klokketårn, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0309

Atelier KK

Frakt av passasjerer

Passasjer, Turist, Robåt, Turisme, Båt, Dampskip, Oversiktsbilde, Tradisjonelle båttyper, Hav

Fotografi ubb-kk-n-utx-0201

Atelier KK

Oversiktsbilde. Bombay

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Turisme, Tårn, Oversiktsbilde, Palme, Planter, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0114

Atelier KK

Oversiktsbilde. Bombay

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Turisme, Båt, Mann, Oversiktsbilde, Parkbenker, Tradisjonelle båttyper, Planter, Smijernsgjerde, Hav, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0217

Atelier KK

I park. Bombay

Bygninger, Turisme, Park, Parkbenker, Planter, Klokke/ur, Sti, Potteplante, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0213

Atelier KK

Gatebilde. Bombay

Arkitektur og byggeskikk, Turisme, Gate, Mann, Tårn, Oversiktsbilde, Tempel, Tre, Folkemengde, Planter, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0113

Atelier KK

Gatebilde

Kvinne, Barn, Gruppeportrett, Turisme, Folkedrakt, Gutt, Smykke, Planter, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0206

Atelier KK

Mann med apekatter. Bombay

Arkitektur og byggeskikk, Gatelys, Bil, Car, Turisme, Gate, Mann, Oversiktsbilde, Ape, Folkedans, Planter, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0221

Atelier KK

Oversiktsbilde. Goa

Vei, Turisme, Oversiktsbilde, Palme, Planter, Kyst, Mur, Hav

Fotografi ubb-kk-n-utx-0316

Atelier KK

Gatebilde. Bombay

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Bil, Car, Turisme, Gate, Planter, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0218

Atelier KK

Oversiktsbilde. Goa

Turisme, Båt, Oversiktsbilde, Palme, Planter, Kyst, Hav

Fotografi ubb-kk-n-utx-0315

Atelier KK

Bolig. Goa

Bygd, Turisme, Bolighus, Palme, Utstyr, Kurv, Planter, Gris, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0320

Atelier KK

Gatebilde

Arkitektur og byggeskikk, Barn, Bygninger, Kirke, Palme, Folkedrakt, Folkemengde, Sand, Amtmann, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0211

Atelier KK

Frakt av passasjerer

Barn, Passasjer, Robåt, Turisme, Båt, Oversiktsbilde, Tradisjonelle båttyper, Folkedrakt, Folkemengde, Kyst, Hav

Fotografi ubb-kk-n-utx-0200

Atelier KK

Vasking

Turisme, Mann, Tradisjonelle båttyper, Brønn, Well, Vask

Fotografi ubb-kk-n-utx-0210

Atelier KK

Fisking

Barn, Turisme, Oversiktsbilde, Tradisjonelle båttyper, Palme, Folkemengde, Sand, Kyst, Hav, Fisking, Fiskeutstyr

Fotografi ubb-kk-n-utx-0209

Atelier KK

Gatebilde. Bombay

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Bil, Car, Turisme, Gate, Reklameskilt, Planter, Hestekjøretøy, Trikk, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0214

Atelier KK

Slangetemmere. Bombay

Bygninger, Bil, Car, Turisme, Gate, Mann, Folkedrakt

Fotografi ubb-kk-n-utx-0215

Atelier KK

Barn. Gatebilde

Barn, Gruppeportrett, Turisme, Gate, Jente, Gutt, Smykke, Planter, Steingjerde

Fotografi ubb-kk-n-utx-0202

Atelier KK

Oversiktsbilde. Bombay

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Turisme, Båt, Gate, Oversiktsbilde, Palme, Strand, Planter, Våg, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0109

Atelier KK

Ankerplass

Arkitektur og byggeskikk, Turisme, Båt, Bro, Tradisjonelle båttyper, Elv, Kaianlegg, Vann, Planter, Trapp, Mur, Elvebåt, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0196

Atelier KK

Gatebilde. Goa

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Turisme, Gate, Gatedør, Boligfelt, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0314

Atelier KK

Bolighus. Goa

Arkitektur og byggeskikk, Turisme, Tårn, Oversiktsbilde, Planter, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0312

Atelier KK

Frakt av passasjerer

Passasjer, Arbeider, Robåt, Turisme, Båt, Tradisjonelle båttyper, Hav

Fotografi ubb-kk-n-utx-0205

Atelier KK

Kystlinje

Barn, Turisme, Oversiktsbilde, Tradisjonelle båttyper, Utstyr, Folkemengde, Gutt, Planter, Kyst, Hav, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0203

Atelier KK

Mor og barn

Kvinne, Barn, Turisme, Barn og mor, Jente, Folkedrakt, Gutt, Smykke, Planter

Fotografi ubb-kk-n-utx-0207

Atelier KK

Oversiktsbilde. Bombay

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Turisme, Oversiktsbilde, Planter, Mur, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0111

Atelier KK

Gatebilde. Bombay

Kvinne, Bygninger, Arbeider, Ku, Turisme, Gate, Mann, Oversiktsbilde, Gatehandel, Folkedrakt, Folkemengde, Reklameskilt, Trikkeskinner, Hestekjøretøy, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0220

Atelier KK

Frakt av passasjerer

Barn, Passasjer, Turist, Robåt, Turisme, Båt, Dampskip, Oversiktsbilde, Tradisjonelle båttyper, Parasoll, Kyst, Hav

Fotografi ubb-kk-n-utx-0197

Atelier KK

Oversiktsbilde. Bombay

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Turisme, Båt, Oversiktsbilde, Tradisjonelle båttyper, Planter, Hav, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0216

Atelier KK

Gatebilde. Bombay

Arkitektur og byggeskikk, Gatelys, Bil, Car, Turisme, Gate, Oversiktsbilde, Planter, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0116

Atelier KK

Gatebilde. Bombay

Arkitektur og byggeskikk, Folk, Gatelys, Bygninger, Bil, Car, Turisme, Gate, Oversiktsbilde, Planter, Kiosk, Trikk, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0118

Atelier KK

Frakt av passasjerer

Barn, Passasjer, Turist, Robåt, Turisme, Båt, Dampskip, Oversiktsbilde, Tradisjonelle båttyper, Kyst, Hav

Fotografi ubb-kk-n-utx-0195

Atelier KK

Gatebilde. Bombay

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Turisme, Gate, Oversiktsbilde, Planter, Mur, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0110

Atelier KK

Frakt av passasjerer

Barn, Passasjer, Robåt, Turisme, Båt, Oversiktsbilde, Tradisjonelle båttyper, Folkedrakt, Folkemengde, Kyst, Hav

Fotografi ubb-kk-n-utx-0199

Atelier KK

Bolig. Goa

Bygd, Turisme, Bolighus, Palme, Utstyr, Kurv, Planter, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0311

Atelier KK

Båter. Goa

Turisme, Båt, Mann, Oversiktsbilde, Tradisjonelle båttyper, Båtutstyr, Vann, Planter, Kyst

Fotografi ubb-kk-n-utx-0318

Atelier KK

Gatebilde. Bombay

Arkitektur og byggeskikk, Bil, Car, Turisme, Gate, Oversiktsbilde, Tre, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0108

Atelier KK

Barn på strand

Barn, Gruppeportrett, Turisme, Palme, Gutt, Smykke, Strand, Sand, Planter

Fotografi ubb-kk-n-utx-0208

Atelier KK

Oversiktsbilde. Goa

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Brygge, Turisme, Båt, Mann, Slottsbygning, Oversiktsbilde, Tradisjonelle båttyper, Vann, Planter, Kyst

Fotografi ubb-kk-n-utx-0319

Atelier KK

Kirke. Goa

Arkitektur og byggeskikk, Kirke, Turisme, Tårn, Oversiktsbilde, Ruiner, Planter, Søyler, Kors, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0310

Atelier KK

Slott. Goa

Arkitektur og byggeskikk, Fjell, Turisme, Slottsbygning, Tårn, Oversiktsbilde, Palme, Planter, Søyler, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0308

Atelier KK

Gatebilde. Bombay

Arkitektur og byggeskikk, Folk, Bygninger, Turisme, Gate, Mann, Reklame, Folkedrakt, Planter, Trikk, Okse, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0119

Atelier KK

Gatebilde. Bombay

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Motorsykkel, Bil, Car, Sykkel, Turisme, Gate, Folkemengde, Trikkeskinner, Hestekjøretøy, Trikk, Klokketårn

Fotografi ubb-kk-n-utx-0117

Atelier KK

Gatebilde. Bombay

Arkitektur og byggeskikk, Gatelys, Bil, Car, Turisme, Gate, Mann, Oversiktsbilde, Ape, Folkedans, Gutt, Planter, Steingjerde, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0219

Atelier KK

Tempel. Bombay

Arkitektur og byggeskikk, Turisme, Gate, Mann, Tårn, Oversiktsbilde, Tempel, Tre, Folkemengde, Planter, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0222

Atelier KK

Gatebilde. Bombay

Arkitektur og byggeskikk, Monument, Bygninger, Bil, Car, Turisme, Gate, Oversiktsbilde, Tre, Folkedrakt, Folkemengde, Trikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0112

Atelier KK

Bolighus. Goa

Arkitektur og byggeskikk, Bil, Car, Turisme, Oversiktsbilde, Planter, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0313

Atelier KK

Barn. Gatebilde

Barn, Gruppeportrett, Turisme, Gate, Jente, Gutt, Smykke, Planter

Fotografi ubb-kk-n-utx-0212

Atelier KK

Gatebilde. Bombay

Arkitektur og byggeskikk, Folk, Bygninger, Turisme, Gate, Tårn, Gatehandel, Tempel, Planter, Trikkeskinner, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0120

Atelier KK

Frakt av passasjerer

Barn, Robåt, Turisme, Båt, Dampskip, Oversiktsbilde, Tradisjonelle båttyper, Parasoll, Folkedrakt, Folkemengde, Kyst, Hav

Fotografi ubb-kk-n-utx-0204