Widerøe's Flyveselskap A/S

[Titlestad]

1955-06-02

Titlestad

Flyfoto, Gård, Oversiktsbilde, Bolighus

Fotografi ubb-w-sh-080819

Enoch Djupdræt

Fana. Utsikt fra Fanafjell

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-dju-p-0193

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Titlestad]

1961-08-25

Titlestad

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-054554

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Titlestad]

1961-08-23

Titlestad

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053725

Enoch Djupdræt

[Fra Fanafjell]

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-dju-bx-0066

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Titlestad]

1961-08-23

Titlestad

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053710

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Titlestad]

1961-08-23

Titlestad

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053721

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Titlestad]

1965-07-16

Titlestad

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-153351

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Titlestad]

1955-06-02

Titlestad

Flyfoto, Gård, Oversiktsbilde, Bolighus

Fotografi ubb-w-sh-080815

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Titlestad]

1955-06-02

Titlestad

Flyfoto, Gård, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-080811

Enoch Djupdræt

[Fanabygden fra Fanafjell.]

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-dju-bx-0154

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Titlestad]

1955-06-11

Titlestad

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-082341

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Titlestad]

1965-05-29

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-149070

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Titlestad]

1961-08-25

Titlestad

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-054788

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Titlestad]

1961-08-23

Titlestad

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-054556

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Titlestad]

1965-05-29

Titlestad

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-149072

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Titlestad]

1955-06-02

Titlestad

Flyfoto, Gård, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-080812

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Titlestad]

1961-08-23

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053720

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Titlestad]

1961-08-25

Titlestad

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-054789

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Titlestad]

1961-08-23

Titlestad

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053711

Enoch Djupdræt

[Fra Fanafjell]

Utsikt fra Fanafjell

Gård, Kirke, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-dju-bx-0367

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Titlestad]

1961-08-23

Titlestad

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053719

Enoch Djupdræt

[Fra Fanafjell]

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-dju-bx-0067

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Titlestad]

1961-08-23

Titlestad

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053722

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Titlestad]

1961-08-23

Titlestad

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053726

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Titlestad]

1955-06-02

Titlestad

Flyfoto, Gård, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-080813

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Titlestad]

1965-05-29

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-149071

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Titlestad]

1955-06-02

Titlestad

Flyfoto, Gård, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-080809

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Titlestad]

1961-08-23

Titlestad

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053723

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Titlestad]

1961-08-23

Titlestad

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053709

Enoch Djupdræt

Utsikt fra Fanafjell

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-dju-p-0194

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Titlestad]

1955-06-02

Titlestad

Flyfoto, Gård, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-080810

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Titlestad]

1955-06-02

Titlestad

Flyfoto, Gård, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-080814

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Titlestad]

1955-06-02

Titlestad

Flyfoto, Gård, Oversiktsbilde, Bolighus

Fotografi ubb-w-sh-080817

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Titilestad]

1961-08-23

Titilestad

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053707

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Titlestad]

1961-08-25

Titlestad

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-054790

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Titlestad]

1955-06-02

Titlestad

Flyfoto, Gård, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-080820

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Titlestad]

1955-06-02

Titlestad

Flyfoto, Gård, Oversiktsbilde, Bolighus

Fotografi ubb-w-sh-080818

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Titlestad]

1961-08-23

Titlestad

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053716

Widerøe's Flyveselskap A/S

Titlestad gård, Stend

1955-06-11

Titlestad

Flyfoto, Gård, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-082339

[Titlestad]

1961-08-23

Titlestad

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053724

Widerøe's Flyveselskap A/S

Titlestad

1955-06-11

Flyfoto, Gård, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-082340

[Titlestad]

1961-08-23

Titlestad

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053706

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Titlestad]

1955-06-02

Titlestad

Flyfoto, Gård, Oversiktsbilde, Bolighus

Fotografi ubb-w-sh-080816

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Titlestad]

1965-07-16

Titlestad

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-153352