Catharine Hermine Kølle

'Faaborg'

Faaborg på Fyn i Danmark. Trolig malt 1826-1827. Signatur: Peint de C.H. Kølle.

Prospekter, Akvarell, Malerkunst

Maleri ubm-bf-diby-000390