Widerøe's Flyveselskap A/S

Paradis

Eikelundstjernet foran skolen og Myravannet ved siden av.

Flyfoto, Oversiktsbilde, Skole

Fotografi ubb-w-sh-005644