Atelier KK

[Ovnen på krematoriet, Møllendal]

Ovnen på krematoriet, Møllendal

Ovn, Krematorium

Fotografi ubb-kk-n-308-029

Atelier KK

[Interiør, ovn i krematoriet, Møllendal]

Interiør, ovn i krematoriet, Møllendal

Ovn, Krematorium

Fotografi ubb-kk-n-308-034