Atelier KK

[Fosswinckels gate 5]

Bergens Diakonissehjem og klinikk

Gate, Sykehus, Mann, Bolighus, Personbil

Fotografi ubb-kk-n-233-002

Atelier KK

[Fosswinckels gate 5 ca. 1921]

Bergens Diakonissehjem og klinikk

Vindu, Gate, Sykehus

Fotografi ubb-kk-n-233-003