Widerøe's Flyveselskap A/S

[Slettebakken]

1961-05-17

Slettebakken

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-017669