Anders Beer Wilse

[Kaffesalon, Søndre Muregård]

Kaffesalon, Søndre Muregård

Bygninger, Restaurant/Kafe, Dør

Fotografi ubb-bros-03360