Atelier KK

[Interiør, butikk]

1. etasje i Kalmarhuset?

Kontormaskiner og -utstyr, Butikk, Skrivebord, Butikkinteriør, Skrivemaskin, Kontorrekvisita, Arkivskap

Fotografi ubb-kk-n-405-012

Gustav Brosing

Jon Smørs gate

Personbil, By- og småsteder, Gate, Bro, Mann, Brostein, Varebil, Forretningsgård, Trikkeskinner, Håndkjerre

Fotografi ubb-bros-05164

Atelier KK

Byggingen av Smørsbroen

Broen var ferdig oppført i 1923. Den Nationale Scene til venstre i bildet.

Bro, Anleggsarbeider, Stein, Veiarbeid

Fotografi ubb-kk-n-506-027

Atelier KK

[Interiør Løland kolonial, Jon Smørs gate]

1959-11-27

Interiør Løland kolonial, Jon Smørs gate

Butikk, Kolonialforretning, Butikkinteriør

Fotografi ubb-kk-n-462-044

Edwood Christensen

Sporveislinjen under Smørsbroen 1950

Arbeider, Bro, Hestekjerre, Oversiktsbilde, Lastebil, Byggeplass, Brostein, Trikkeskinner, Veiarbeid, Budsykkel, Brosteinlegging

Fotografi ubb-ec-021-006c

Atelier KK

[Sporveislinjen under Smørsbroen 1950]

Arbeider, Bro, Hestekjerre, Oversiktsbilde, Oppdragsfoto, Lastebil, Byggeplass, Brostein, Trikkeskinner, Veiarbeid, Budsykkel, Brosteinlegging

Fotografi ubb-kk-n-438-089

Atelier KK

Smørsbroen

Gatelys, Gate, Bro

Fotografi ubb-kk-n-505-020

Norvin Reklamefoto

Grønstad, Erik

1963-01-17

Bygninger, Personbil, By- og småsteder, Snø, Gate, Bro

Fotografi ubb-nor-g-0421

Atelier KK

[1. mai 1936]

1936-05-01

Muren er trappene opp med Kalmarhuset.

Gatelys, By- og småsteder, Flag, Flagg, Gate, Fagforening, Folkemengde, Byggeplass, Mur, Fane, 1. mai, Folketog

Fotografi ubb-kk-n-407-069

Atelier KK

Jon Smørs gate

Jon Smørs gate. Bestilt av Rådmann Eyde, 2. avd.

Personbil, By- og småsteder, Bro, Lastebil, Varebil

Fotografi ubb-kk-n-437-007

Edwood Christensen

Sporveislinjen under Smørsbroen 1950

Arbeider, Bro, Hestekjerre, Lastebil, Byggeplass, Brostein, Trikkeskinner, Veiarbeid, Budsykkel, Brosteinlegging

Fotografi ubb-ec-021-006b

Atelier KK

[Sporveislinjen legges opp Jon Smørs gate]

Arbeider, Hestekjerre, Oversiktsbilde, Oppdragsfoto, Lastebil, Byggeplass, Brostein, Trikkeskinner, Veiarbeid, Budsykkel, Brosteinlegging

Fotografi ubb-kk-n-438-137

Atelier KK

[Kolonial]

1959-11-27

Interiør fra Løland kolonial

Kolonialforretning, Butikkinteriør

Fotografi ubb-kk-n-473-010

Atelier KK

[Bygging av Jon Smørs gate og Smørsbroen]

Bygging av Jon Smørs gate og Smørsbroen. Den Natjonale Scene til venstre i bilde

Bro, Stein, Veiarbeid

Fotografi ubb-kk-n-506-028

Norvin Reklamefoto

[Jon Smørs gate]

1970-12-23

Personbil, By- og småsteder, Butikk, Reklamefoto, Lastebil, Brostein, Trikkeskinner, Volvo PV

Fotografi ubb-nor-c-0200

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Bergen sentrum]

1960-07-04

Bergen sentrum

Flyfoto, By- og småsteder, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-009506

Atelier KK

[Smørsbroen]

Gate, Bro

Fotografi ubb-kk-n-505-021

Atelier KK

[Kalmarhuset]

Oppdragsgiver: Stavanger Reklamebyrå

Arkitektur og byggeskikk, Kvinne, Bygninger, By- og småsteder, Barnevogn, Gate, Mann, Oppdragsfoto, Brostein, Trebygning

Fotografi ubb-kk-n-429-192a

Atelier KK

[Brannbil og øving]

Brannbil og øving

Brannvesen, Brannbil, Brannmann, Brannslange

Fotografi ubb-kk-n-502-067

Atelier KK

[Kolonial]

1959-11-27

Interiør fra Løland kolonial

Mann, Kolonialforretning, Butikkinteriør

Fotografi ubb-kk-n-473-011

Atelier KK

[1. mai 1937]

1937-05-01

Toget sett fra Smørsbroen mot Jon Smørs gate. Banner med parolen "Frihet". Kilde: Bergens Arbeiderblad 03.05.1937

By- og småsteder, Bil, Car, Gate, Hatt, Politi, Folkemengde, Publikum, 1. mai, Folketog

Fotografi ubb-kk-n-413-091

Ralph L. Wilson

Jon Smørs bro

By- og småsteder, Gate, Bro, Byggeplass, Brostein, Forretningsgård

Fotografi ubb-wil-a-394

Atelier KK

[Sporveislinjen under Smørsbroen 1950]

Arbeider, Bro, Hestekjerre, Oversiktsbilde, Oppdragsfoto, Lastebil, Byggeplass, Brostein, Trikkeskinner, Veiarbeid, Budsykkel, Brosteinlegging

Fotografi ubb-kk-n-438-090

Gustav Brosing

Fortunen

Personbil, By- og småsteder, Bro, Forretningsgård, Trikkeskinner

Fotografi ubb-bros-02898

Widerøe's Flyveselskap A/S

[DNS, Chr. Michelsens gate]

DNS, Chr. Michelsens gate

Flyfoto, Teaterbygning, By- og småsteder, Park, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-005016

Gustav Brosing

Jon Smørs gate

Personbil, By- og småsteder, Butikk, Gate, Bro, Brostein, Trikkeskinner

Fotografi ubb-bros-02894

Ralph L. Wilson

Jon Smørs bro

Arbeidet på Neptun Hotell er begynt. Det åpnet i 1952, så dette bildet må være tatt i 1951. Kilde: Dag-Geir Bergsvik Knudsen

Boligblokk, By- og småsteder, Gate, Bro, Bensinstasjon, Brostein, Trikkeskinner

Fotografi ubb-wil-a-397

Atelier KK

[Berstadhuset fra Jon Smørs Gate]

Berstadhuset fra Jon Smørs Gate

Gatelys, By- og småsteder, Brostein, Trikkeskinner, Gjenreising og sanering, Jernvarehandel, Varemagasin

Fotografi ubb-kk-n-315-071

Atelier KK

[1. mai 1934]

1934-05-01

Se oppslagene i Bergens Arbeiderblad her.

By- og småsteder, Flag, Flagg, Korps, Folkemengde, Paraply, 1. mai, Publiserte bilder

Fotografi ubb-kk-n-387-130

Atelier KK

[1. mai 1937]

1937-05-01

Toget sett fra Smørsbroen mot Jon Smørs gate. Banner med parolen "Frihet". Kilde: Bergens Arbeiderblad 03.05.1937

By- og småsteder, Bil, Car, Gate, Hatt, Folkemengde, Publikum, 1. mai, Folketog

Fotografi ubb-kk-n-413-090

Atelier KK

[Kolonial]

1959-11-27

Interiør fra Løland kolonial

Kolonialforretning, Butikkinteriør

Fotografi ubb-kk-n-473-012

Atelier KK

[Kolonial]

1959-11-27

Interiør fra Løland kolonial

Kolonialforretning, Butikkinteriør

Fotografi ubb-kk-n-473-009

Gustav Brosing

Jon Smørs gate

By- og småsteder, Butikk, Gate, Bro, Brostein, Forretningsgård, Trikkeskinner

Fotografi ubb-bros-02895

Olai Schumann Olsen

[Jon Smørs gate / Valkendorfsgaten]

Jon Smørs gate / Valkendorfsgaten

By- og småsteder, Gate, Bro, Mann, Lastebil, Dress, Herrehatt, Budsykkel

Fotografi ubb-so-0620

[Vinmonopolet]

Tegning fra 1931 av Vinmonopolets butikk i Valkendorfsgaten 6

Bygninger, Arkitekttegning

Fotografi ubb-kk-n-424-054

Atelier KK

[1. mai 1936]

1936-05-01

Muren er trappene opp med Kalmarhuset.

Gatelys, By- og småsteder, Flag, Flagg, Gate, Fagforening, Folkemengde, Byggeplass, Mur, Fane, 1. mai, Folketog

Fotografi ubb-kk-n-407-068

Atelier KK

[1. mai 1934]

1934-05-01

Se oppslagene i Bergens Arbeiderblad her.

By- og småsteder, Flag, Flagg, Folkemengde, Paraply, 1. mai

Fotografi ubb-kk-n-387-129

Atelier KK

[Interiør, butikk]

1. etasje i Kalmarhuset?

Kontormaskiner og -utstyr, Butikk, Safe, Skrivebord, Butikkinteriør, Skrivemaskin, Kontorrekvisita, Arkivskap

Fotografi ubb-kk-n-405-013

Norvin Reklamefoto

[Jon Smørs gate]

1970-12-23

Personbil, By- og småsteder, Butikk, Gate, Reklamefoto, Lastebil, Brostein, Trikkeskinner

Fotografi ubb-nor-c-0201

Atelier KK

[Berstadhuset sett fra Jon Smørs gate.]

Berstadhuset sett fra Jon Smørs gate.

By- og småsteder, Gjenreising og sanering, Varemagasin

Fotografi ubb-kk-n-315-141