Atelier KK

[Interiør, butikk]

1. etasje i Kalmarhuset?

Kontormaskiner og -utstyr, Butikk, Shop, Skrivebord, Butikkinteriør, Skrivemaskin, Kontorrekvisita, Arkivskap

Fotografi ubb-kk-n-405-012

Gustav Brosing

Jon Smørs gate

By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Bro, Mann, Man, Brostein, Varebil, Personbil, Forretningsgård, Trikkeskinner, Håndkjerre

Fotografi ubb-bros-05164

Atelier KK

Byggingen av Smørsbroen

Broen var ferdig oppført i 1923. Den Nationale Scene til venstre i bildet.

Bro, Anleggsarbeider, Stein, Veiarbeid

Fotografi ubb-kk-n-506-027

Atelier KK

[Interiør Løland kolonial, Jon Smørs gate]

1959-11-27

Interiør Løland kolonial, Jon Smørs gate

Butikk, Shop, Kolonialforretning, Butikkinteriør

Fotografi ubb-kk-n-462-044

Atelier KK

Smørsbroen

Gatelys, Gate, Bro

Fotografi ubb-kk-n-505-020

Norvin Reklamefoto

Grønstad, Erik

1963-01-17

Bygninger, Snø, By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Bro, Personbil

Fotografi ubb-nor-g-0421

Atelier KK

[1. mai 1936]

1936-05-01

Muren er trappene opp med Kalmarhuset.

Gatelys, By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Crowd, Folkemengde, Flag, Flagg, Byggeplass, Building site, Mur, Fane, 1. mai, Fagforening, Folketog

Fotografi ubb-kk-n-407-069

Atelier KK

Jon Smørs gate

Jon Smørs gate. Bestilt av Rådmann Eyde, 2. avd.

By- og småsteder, Cities and villages, Bro, Lastebil, Varebil, Personbil

Fotografi ubb-kk-n-437-007

Atelier KK

[Bygging av Jon Smørs gate og Smørsbroen]

Bygging av Jon Smørs gate og Smørsbroen. Den Natjonale Scene til venstre i bilde

Bro, Stein, Veiarbeid

Fotografi ubb-kk-n-506-028

Norvin Reklamefoto

[Jon Smørs gate]

1970-12-23

By- og småsteder, Cities and villages, Butikk, Shop, Reklamefoto, Lastebil, Brostein, Personbil, Trikkeskinner, Volvo PV

Fotografi ubb-nor-c-0200

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Bergen sentrum]

1960-07-04

Bergen sentrum

Flyfoto, Aerial photo, By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-009506

Atelier KK

[Smørsbroen]

Gate, Bro

Fotografi ubb-kk-n-505-021

Atelier KK

[Brannbil og øving]

Brannbil og øving

Brannbil, Brannmann, Brannvesen, Brannslange

Fotografi ubb-kk-n-502-067

Atelier KK

[1. mai 1937]

1937-05-01

Toget sett fra Smørsbroen mot Jon Smørs gate. Banner med parolen "Frihet". Kilde: Bergens Arbeiderblad 03.05.1937

Politi, Bil, Car, By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Crowd, Folkemengde, Hatt, Publikum, 1. mai, Folketog

Fotografi ubb-kk-n-413-091

Ralph L. Wilson

Jon Smørs bro

By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Bro, Byggeplass, Building site, Brostein, Forretningsgård

Fotografi ubb-wil-a-394

Gustav Brosing

Fortunen

By- og småsteder, Cities and villages, Bro, Personbil, Forretningsgård, Trikkeskinner

Fotografi ubb-bros-02898

Widerøe's Flyveselskap A/S

[DNS, Chr. Michelsens gate]

DNS, Chr. Michelsens gate

Flyfoto, Aerial photo, Teater, By- og småsteder, Cities and villages, Park, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-sh-005016

Gustav Brosing

Jon Smørs gate

By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Bro, Butikk, Shop, Brostein, Personbil, Trikkeskinner

Fotografi ubb-bros-02894

Ralph L. Wilson

Jon Smørs bro

Arbeidet på Neptun Hotell er begynt. Det åpnet i 1952, så dette bildet må være tatt i 1951. Kilde: Dag-Geir Bergsvik Knudsen

Boligblokk, By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Bro, Bensinstasjon, Brostein, Trikkeskinner

Fotografi ubb-wil-a-397

Atelier KK

[Berstadhuset fra Jon Smørs Gate]

Berstadhuset fra Jon Smørs Gate

Gatelys, By- og småsteder, Cities and villages, Brostein, Trikkeskinner, Gjenreising og sanering, Jernvarehandel, Varemagasin

Fotografi ubb-kk-n-315-071

Atelier KK

[1. mai 1934]

1934-05-01

Se oppslagene i Bergens Arbeiderblad her.

By- og småsteder, Cities and villages, Crowd, Folkemengde, Flag, Flagg, Paraply, 1. mai, Korps, Publiserte bilder, Published photos

Fotografi ubb-kk-n-387-130

Atelier KK

[1. mai 1937]

1937-05-01

Toget sett fra Smørsbroen mot Jon Smørs gate. Banner med parolen "Frihet". Kilde: Bergens Arbeiderblad 03.05.1937

Bil, Car, By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Crowd, Folkemengde, Hatt, Publikum, 1. mai, Folketog

Fotografi ubb-kk-n-413-090

Gustav Brosing

Jon Smørs gate

By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Bro, Butikk, Shop, Brostein, Forretningsgård, Trikkeskinner

Fotografi ubb-bros-02895

Olai Schumann Olsen

[Jon Smørs gate / Valkendorfsgaten]

Jon Smørs gate / Valkendorfsgaten

By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Bro, Mann, Man, Lastebil, Dress, Suit, Herrehatt, Budsykkel

Fotografi ubb-so-0620

[Vinmonopolet]

Tegning fra 1931 av Vinmonopolets butikk i Valkendorfsgaten 6

Bygninger, Arkitekttegning

Fotografi ubb-kk-n-424-054

Atelier KK

[1. mai 1936]

1936-05-01

Muren er trappene opp med Kalmarhuset.

Gatelys, By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Crowd, Folkemengde, Flag, Flagg, Byggeplass, Building site, Mur, Fane, 1. mai, Fagforening, Folketog

Fotografi ubb-kk-n-407-068

Atelier KK

[1. mai 1934]

1934-05-01

Se oppslagene i Bergens Arbeiderblad her.

By- og småsteder, Cities and villages, Crowd, Folkemengde, Flag, Flagg, Paraply, 1. mai

Fotografi ubb-kk-n-387-129

Atelier KK

[Interiør, butikk]

1. etasje i Kalmarhuset?

Kontormaskiner og -utstyr, Butikk, Shop, Safe, Skrivebord, Butikkinteriør, Skrivemaskin, Kontorrekvisita, Arkivskap

Fotografi ubb-kk-n-405-013

Norvin Reklamefoto

[Jon Smørs gate]

1970-12-23

By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Butikk, Shop, Reklamefoto, Lastebil, Brostein, Personbil, Trikkeskinner

Fotografi ubb-nor-c-0201

Atelier KK

[Berstadhuset sett fra Jon Smørs gate.]

Berstadhuset sett fra Jon Smørs gate.

By- og småsteder, Cities and villages, Gjenreising og sanering, Varemagasin

Fotografi ubb-kk-n-315-141