Atelier KK

[Interiør. Maskin 1 mann i arbeid ca. 1924]

Arbeider, Verksted, Verkstedsmaskin, Gullsmed, Guldsmed- & juvelerforretninger

Fotografi ubb-kk-n-274-065

Atelier KK

[Interiør. Kontor. Fem kontordamer i arbeid 1924]

1924-10-21

Kontor, Office, Kvinne, Kvinner i arbeid, Skrivebord, Metalvarefabrikker, Skrivemaskin, Gullsmed, Guldsmed- & juvelerforretninger

Fotografi ubb-kk-n-274-050b

Atelier KK

[Interiør verksted, siselør, Theodor Olsens eftf.]

1924-10-21

Bord, Hylle, Kvinne, Mann, Verksted, Vekt, Gullsmed

Fotografi ubb-kk-n-274-056a

Atelier KK

[Interiør. Verksted. 3 menn i arbeid]

1924-10-21

Arbeider, Verksted, Verkstedsmaskin, Gullsmed, Guldsmed- & juvelerforretninger

Fotografi ubb-kk-n-274-060

Atelier KK

[Theodor Olsens eftf., Kong Oscars gate 26]

Theodor Olsens eftf., Kong Oscars gate 26

By- og småsteder, Gate, Trehusbebyggelse by, Brostein, Steinhelle, Gullsmed- og Juvelforretning

Fotografi ubb-kk-n-315-037

Atelier KK

[Interiør. Verksted. Menn i arbeid]

1924-10-21

Arbeider, Verksted, Verkstedsmaskin, Gullsmed, Guldsmed- & juvelerforretninger

Fotografi ubb-kk-n-274-058

Atelier KK

[Interiør. Kontor. 5 kvinner i arbeid]

1924-10-21

Kontor, Office, Kvinne, Kvinner i arbeid, Telefon, Telephone, Veggur, Skrivebord, Metalvarefabrikker, Gullsmed, Guldsmed- & juvelerforretninger

Fotografi ubb-kk-n-274-055

Atelier KK

[Interiør. Verksted med mange menn i arbeid]

1924-10-21

Arbeider, Verkstedsmaskin, Metalvarefabrikker, Fabrikkhall, Gullsmed, Guldsmed- & juvelerforretninger

Fotografi ubb-kk-n-274-054

Atelier KK

[Interiør. Verksted. 5 menn i arbeid]

1924-10-21

Arbeider, Verksted, Metalvarefabrikker, Sølvgjenstander, Gullsmed, Guldsmed- & juvelerforretninger

Fotografi ubb-kk-n-274-061

Atelier KK

[Interiør. Presse- og stemplingsmaskiner]

1924-10-21

Arbeider, Verksted, Verkstedsmaskin, Gullsmed, Guldsmed- & juvelerforretninger

Fotografi ubb-kk-n-274-059

Atelier KK

[Interiør. Verksted.Siselør. 6 personer]

1924-10-21

Hylle, Kvinne, Mann, Verksted, Vekt, Metalvarefabrikker, Gullsmed, Guldsmed- & juvelerforretninger

Fotografi ubb-kk-n-274-056b

Atelier KK

[Interiør. Kontor. Fem kontordamer i arbeid 1924]

1924-10-21

Kontor, Office, Kvinne, Kvinner i arbeid, Skrivebord, Metalvarefabrikker, Skrivemaskin, Gullsmed, Guldsmed- & juvelerforretninger

Fotografi ubb-kk-n-274-050a

Atelier KK

[Inventar av loftsrom. Syv kvinner i arbeid med sølvtøy]

1924-10-21

Bord, Kvinne, Kvinner i arbeid, Metalvarefabrikker, Sølvgjenstander, Gullsmed, Guldsmed- & juvelerforretninger

Fotografi ubb-kk-n-274-052

Atelier KK

[Interiør fra verksted, Theodor Olsens eftf.]

Arbeider, Verksted, Metalvarefabrikker, Gullsmed, Guldsmed- & juvelerforretninger, Dreiebenk

Fotografi ubb-kk-n-274-062a

Atelier KK

[Interiør. Kontor. Fem kontordamer i arbeid 1924]

1924-10-21

Kontor, Office, Kvinne, Kvinner i arbeid, Skrivebord, Metalvarefabrikker, Skrivemaskin, Gullsmed, Guldsmed- & juvelerforretninger

Fotografi ubb-kk-n-274-050b

Atelier KK

[Interiør. Verksted med dreiebenker. 7 menn i arbeid]

1924-10-21

Arbeider, Verksted, Metalvarefabrikker, Gullsmed, Guldsmed- & juvelerforretninger, Dreiebenk

Fotografi ubb-kk-n-274-062b

Atelier KK

[Interiør. Loftsrom. 7 menn i arbeid]

1924-10-21

Arbeider, Taklampe, Vindu, Sølvgjenstander, Gullsmed, Guldsmed- & juvelerforretninger

Fotografi ubb-kk-n-274-053b

Atelier KK

[Interiør. Loftsrom. 7 menn i arbeid]

Arbeider, Taklampe, Vindu, Sølvgjenstander, Gullsmed, Guldsmed- & juvelerforretninger

Fotografi ubb-kk-n-274-053a

Atelier KK

[Interiør loftsrom. Syv kvinner i arbeid med sølvgjenstander]

1924-10-21

Bord, Kvinne, Kvinner i arbeid, Metalvarefabrikker, Sølvgjenstander, Gullsmed, Guldsmed- & juvelerforretninger

Fotografi ubb-kk-n-274-052a

Atelier KK

[Interiør. Verksted. Mange menn i arbeid]

1924-10-21

Arbeider, Verksted, Metalvarefabrikker, Sølvgjenstander, Gullsmed, Guldsmed- & juvelerforretninger

Fotografi ubb-kk-n-274-057a

Atelier KK

[Interiør. Verksted. 2 menn i arbeid]

1924-10-21

Mann, Verksted, Metalvarefabrikker, Gullsmed, Guldsmed- & juvelerforretninger

Fotografi ubb-kk-n-274-064

Atelier KK

[Interiør. Verksted. Mange menn i arbeid]

1924-10-21

Arbeider, Verksted, Metalvarefabrikker, Sølvgjenstander, Gullsmed, Guldsmed- & juvelerforretninger

Fotografi ubb-kk-n-274-057b

Atelier KK

[Interiør. Verksted. 4 menn i arbeid med elektriske pussemaskiner]

1924-10-21

Arbeider, Verksted, Gullsmed, Guldsmed- & juvelerforretninger

Fotografi ubb-kk-n-274-063