Ralph L. Wilson

Parti Strandgaten

Strandgaten sett nordover. Høyre: Grimstad & Hanssens privathotel nr 113. Postkontor nr 115.

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Gate, Butikk, Vei, Trehusbebyggelse by, Brostein, Flaggstang

Fotografi ubb-wil-a-168