Enoch Djupdræt

[Liland]

Kulturlandskap

Fotografi ubb-dju-nx-1355

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Liland]

1955-06-11

Liland

Flyfoto, Gård, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-082419

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Liland]

1961-08-23

Liland

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053629

Widerøe's Flyveselskap A/S

Haugsver gård

1955-06-11

Flyfoto, Gård, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-082416

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Liland]

1955-06-11

Liland

Flyfoto, Gård, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-082421

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Liland]

1955-06-11

Liland

Flyfoto, Gård, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-082418

Widerøe's Flyveselskap A/S

Liland gård

1955-06-11

Flyfoto, Gård, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-082420

Widerøe's Flyveselskap A/S

Liland gård

1955-06-11

Flyfoto, Gård, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-082417

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Liland]

1961-08-23

Liland

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053630

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Liland]

1961-08-23

Liland

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053628