Diplom datert 1406, 1. mars. Uten sted

1406-03-01

Øysstein Tollefssøn og Torstein Halvardssøn gjør kjent, at Bård Jonssøn påtok seg på arvingens vegne å svare hustru Ingeborg Trondsdatter for retten angående gården Kirkebø, Solvorn i Sogn.

Middelalder, Eiendomsforhold, Gårder, Diplomer, Arveoppgjør, Arv, 1400-tallet

Diplom ubb-diplom-0070