Atelier K. Knudsen

[Eidsvåg fabrikker]

I 1896 kjøpte Chr. Petersen Eidsvåg mølle og grunnla Eidsvåg Fabrikker. Fabrikken var en av de viktigste trikotasjefabrikkene på vestlandet,

Fabrikk, Trikotasjefabrikk

Fotografi ubb-kk-ncn-0416

Ukjent

[Eidsvåg fabrikker]

Interiør, Arbeider, Fabrikk, Trikotasjefabrikk

Fotografi ubb-kk-n-434-079

[Eidsvåg fabrikker]

1964-08-11

Eidsvåg fabrikker

Flyfoto, Oversiktsbilde, Tekstilfabrikk

Fotografi ubb-w-f-143537

Atelier KK

[Eidsvåg Fabrikker]

Fabrikk, Trikotasjefabrikk

Fotografi ubb-kk-n-456-256

Atelier KK

[Gruppebilde av ansatte ved Eidsvåg Fabrikker]

Gruppebilde av ansatte ved Eidsvåg Fabrikker

Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeider, Mann, Arbeidsklær, Skyggelue, Tekstilfabrikk

Fotografi ubb-kk-n-456-264

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Eidsvåg fabrikker]

1963-06-06

Eidsvåg fabrikker

Flyfoto, Oversiktsbilde, Fabrikk, Tekstilfabrikk

Fotografi ubb-w-f-109264

Atelier KK

[Eidsvåg fabrikker]

Interiør, Kontor, Office, Mann, Telefon, Telephone, Trikotasjefabrikk

Fotografi ubb-kk-n-411-002

Atelier KK

[Interiør fra Eidsvåg Fabrikker]

Interiør fra Eidsvåg Fabrikker

Kvinne, Kvinner i arbeid, Tekstilfabrikk, Verkstedsmaskin, Fabrikkhall

Fotografi ubb-kk-n-456-260

Atelier KK

[Eidsvåg Fabrikker]

1949-04-12

Fra avduking av bysten av Eidsvåg fabrikker sin grunnlegger Chr. Petersen. Avdukingen skjedde på hans fødselsdag, det året han skulle ha fylt 91 år. Bysten ble laget av billedhugger Sofus Madsen. Taler under markeringen ble ...

Flag, Flagg, Fabrikk, Paraply, Avduking, Byste

Fotografi ubb-kk-n-434-074

Atelier KK

[Interiør fra Eidsvåg Fabrikker]

1943-04-30

Interiør fra Eidsvåg Fabrikker

Kvinne, Kvinner i arbeid, Tekstilfabrikk, Verkstedsmaskin, Fabrikkhall

Fotografi ubb-kk-n-456-233

Atelier KK

[Eidsvåg Fabrikker]

1949-04-12

Fra avduking av bysten av Eidsvåg fabrikker sin grunnlegger Chr. Petersen. Avdukingen skjedde på hans fødselsdag, det året han skulle ha fylt 91 år. Bysten ble laget av billedhugger Sofus Madsen. Taler under markeringen ble ...

Flag, Flagg, Mann, Fabrikk, Avduking, Byste

Fotografi ubb-kk-n-434-070

Atelier K. Knudsen

[Eidsvåg fabrikker]

Fotografi ubb-kk-ncn-0410

Atelier KK

[Eidsvåg Fabrikker]

1949-04-12

Fra avduking av bysten av Eidsvåg fabrikker sin grunnlegger Chr. Petersen. Avdukingen skjedde på hans fødselsdag, det året han skulle ha fylt 91 år. Bysten ble laget av billedhugger Sofus Madsen. Taler under markeringen ble ...

Flag, Flagg, Fabrikk, Avduking, Byste

Fotografi ubb-kk-n-434-068

Atelier KK

[Eidsvåg fabrikker]

Fabrikk, Eksteriør, Trikotasjefabrikk

Fotografi ubb-kk-n-411-003

Atelier KK

[Eidsvåg Fabrikker]

1949-04-12

Fra avduking av bysten av Eidsvåg fabrikker sin grunnlegger Chr. Petersen. Avdukingen skjedde på hans fødselsdag, det året han skulle ha fylt 91 år. Bysten ble laget av billedhugger Sofus Madsen. Taler under markeringen ble ...

Flag, Flagg, Fabrikk, Avduking, Byste

Fotografi ubb-kk-n-434-071

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Eidsvåg med Eidsvåg Fabrikker. Bak fabrikken ligger Åsane herredhus]

Eidsvåg med Eidsvåg Fabrikker. Bak fabrikken ligger Åsane herredhus

Flyfoto, Oversiktsbilde, Tekstilfabrikk

Fotografi ubb-w-f-009556

Ukjent

[Interiør fra Eidsvåg Fabrikker]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Tekstilfabrikk, Fabrikkhall, Strikkemaskin

Fotografi ubb-kk-n-434-077

Atelier KK

[Eidsvåg fabrikker]

Landskap, Oversiktsbilde, Fabrikk, Vik

Fotografi ubb-kk-ncn-0409

Atelier K. Knudsen

[Eidsvåg fabrikker]

Eidsvåg Fabrikker. Chr. Petersen kjøpte Eidsvåg mølle i 1896 og grunnla Eidsvåg Fabrikker. Den ble en av de viktigste trikotasjefabrikkene på vestlandet

Gård, Bolighus, Trikotasjefabrikk

Fotografi ubb-kk-ncn-0417

Widerøe's Flyveselskap A/S

Eidsvåg

1960-07-04

Eidsvåg med Eidsvåg Fabrikker. Bak fabrikken ligger Åsane herredhus, Tankskipene "Gilda" og "Grepa", tilhørende Leif Erichsens rederi, ligger i opplag

Flyfoto, Oversiktsbilde, Fabrikk, Tekstilfabrikk, Tankskip

Fotografi ubb-w-f-009555

Atelier KK

[Interiør fra Eidsvåg Fabrikker 1943]

1943-04-30

Interiør fra Eidsvåg Fabrikker 1943

Kvinne, Kvinner i arbeid, Tekstilfabrikk, Verkstedsmaskin, Fabrikkhall

Fotografi ubb-kk-n-456-232

Widerøe's Flyveselskap A/S; Vilhelm Skappel

Eidsvåg Fabrikker A/S

1955-06-11

Flyfoto, Oversiktsbilde, Fabrikk, Tekstilfabrikk

Fotografi ubb-w-sh-082331

Atelier KK

[Eidsvåg Fabrikker]

1949-04-12

Fra avduking av bysten av Eidsvåg fabrikker sin grunnlegger Chr. Petersen. Avdukingen skjedde på hans fødselsdag, det året han skulle ha fylt 91 år. Bysten ble laget av billedhugger Sofus Madsen. Taler under markeringen ble ...

Flag, Flagg, Fabrikk, Paraply, Avduking, Byste

Fotografi ubb-kk-n-434-073

Atelier KK

[Eidsvåg fabrikker]

1957-08-28

Fabrikk, Eksteriør, Trikotasjefabrikk

Fotografi ubb-kk-n-456-243

Widerøe's Flyveselskap A/S

Eidsvåg

1963-06-06

Eidsvåg fabrikker

Flyfoto, Oversiktsbilde, Tekstilfabrikk, Ullvarefabrikk

Fotografi ubb-w-f-109265

Atelier KK

[Eidsvåg Fabrikker]

1949-04-12

Fra avduking av bysten av Eidsvåg fabrikker sin grunnlegger Chr. Petersen. Avdukingen skjedde på hans fødselsdag, det året han skulle ha fylt 91 år. Bysten ble laget av billedhugger Sofus Madsen. Taler under markeringen ble ...

Avduking, Byste

Fotografi ubb-kk-n-434-076

Atelier KK

[Eidsvåg Fabrikker]

1949-04-12

Fra avduking av bysten av Eidsvåg fabrikker sin grunnlegger Chr. Petersen. Avdukingen skjedde på hans fødselsdag, det året han skulle ha fylt 91 år. Bysten ble laget av billedhugger Sofus Madsen. Taler under markeringen ble ...

Flag, Flagg, Fabrikk, Avduking, Byste

Fotografi ubb-kk-n-434-067

Atelier KK

[Eidsvåg Fabrikker]

1949-04-12

Fra avduking av bysten av Eidsvåg fabrikker sin grunnlegger Chr. Petersen. Avdukingen skjedde på hans fødselsdag, det året han skulle ha fylt 91 år. Bysten ble laget av billedhugger Sofus Madsen. Taler under markeringen ble ...

Flag, Flagg, Fabrikk, Avduking, Byste

Fotografi ubb-kk-n-434-072

Atelier KK

[Eidsvåg Fabrikker]

1949-04-12

Fra avduking av bysten av Eidsvåg fabrikker sin grunnlegger Chr. Petersen. Avdukingen skjedde på hans fødselsdag, det året han skulle ha fylt 91 år. Bysten ble laget av billedhugger Sofus Madsen. Taler under markeringen ble ...

Flag, Flagg, Fabrikk, Paraply, Avduking, Byste

Fotografi ubb-kk-n-434-069

Ukjent

[Interiør fra Eidsvåg Fabrikker]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Tekstilfabrikk, Verkstedsmaskin, Fabrikkhall

Fotografi ubb-kk-n-434-078

[Eidsvåg Fabrikker]

Fabrikk, Trikotasjefabrikk

Fotografi ubb-kk-n-456-258

Knud Knudsen

[Eidsvåg fabrikker]

Fabrikk

Fotografi ubb-kk-ncn-0415

Atelier KK

[Eidsvåg fabrikker]

Fabrikk, Eksteriør, Trikotasjefabrikk

Fotografi ubb-kk-n-456-259

Atelier K. Knudsen

[Eidsvåg fabrikker]

Chr. Petersen kjøpte Eidsvåg mølle i 1896 og grunnla Eidsvåg Fabrikker. Denne fabrikken ble en av de viktigste trikotasjefabrikkene på vestlandet.

Bolighus, Trikotasjefabrikk

Fotografi ubb-kk-ncn-0418

Ukjent

[Eidsvåg fabrikker]

Fabrikk, Maskin, Trikotasjefabrikk

Fotografi ubb-kk-n-434-080

K. Knudsen & Co

Eidsvaag

Postkort, Bolighus, Oversiktsbilde, Fabrikk, Tekstilfabrikk, Uldvarefabrik

Fotografi ubb-kk-pk-0775

[Eidsvåg Fabrikker]

Fabrikk, Trikotasjefabrikk

Fotografi ubb-kk-n-456-257

Widerøe's Flyveselskap A/S

Eidsvåg Fabrikker A/S

1949-06-18

Flyfoto, Oversiktsbilde, Fabrikk, Tekstilfabrikk

Fotografi ubb-w-sh-015173

[Eidsvåg fabrikker]

Fotografi ubb-kk-ncn-0412

Atelier KK

[Gruppebilde av ansatte ved Eidsvåg Fabrikker]

Gruppebilde av ansatte ved Eidsvåg Fabrikker

Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeider, Mann, Arbeidsklær, Skyggelue, Tekstilfabrikk

Fotografi ubb-kk-n-456-262

Atelier KK

[Eidsvåg Fabrikker]

1949-04-12

Fra avduking av bysten av Eidsvåg fabrikker sin grunnlegger Chr. Petersen. Avdukingen skjedde på hans fødselsdag, det året han skulle ha fylt 91 år. Bysten ble laget av billedhugger Sofus Madsen. Taler under markeringen ble ...

Fabrikk, Trebenk, Avduking, Byste

Fotografi ubb-kk-n-434-075

Ukjent

[Utsikt over Eidsvåg fra Munkebotn]

Utsikt over Eidsvåg fra Munkebotn

Landskap, Vei, Oversiktsbilde, Postveien til Trondheim

Fotografi ubb-bros-01969

Lauritz Johan Bekker Larsen

Eidsvåg

1906-06-20

Landskap, Kvinne, Vei, Oversiktsbilde, Tekstilfabrikk, Postveien til Trondheim, Veislynge

Fotografi ubb-bros-00864

Atelier K. Knudsen

[Eidsvåg fabrikker]

Eidsvåg Fabrikker. Chr. Petersen grunnla Eidsvåg Fabrikker etter at han hadde kjøpt Eidsvåg mølle i 1896. Fabrikken ble en viktig trikotasjefabrikk på vestlandet.

Bolighus, Trikotasjefabrikk

Fotografi ubb-kk-ncn-0419