Widerøe's Flyveselskap A/S

[Øvsttun]

Øvsttun

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-017562

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Øvsttun]

1961-05-17

Øvsttun

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-017545

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Øvsttun]

1961-08-25

Øvsttun

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-054824

Widerøe's Flyveselskap A/S

Øvsttun

1950-07-04

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-022728

Widerøe's Flyveselskap A/S

Øvsttun

1950-07-04

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-022724

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Øvsttun]

1961-05-17

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-017537

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Øvsttun]

1961-08-25

Øvsttun

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-054823

Widerøe's Flyveselskap A/S

Øvsttun

1950-07-04

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-022719

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Øvstun - Ulsmåg]

1964-09-02

Øvstun - Ulsmåg

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-144892

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Øvsttun]

1961-08-25

Øvsttun

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-054825

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Øvsstun]

1961-05-17

Øvsstun

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-017580

Ralph L. Wilson

På Øfstun - Allik og Randi m.fl. 1950

Familie og slekt, Ektepar, Trapp, Barn og foreldre, Søsken

Fotografi ubb-wil-f-228

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Øvsttun]

1961-05-17

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-017548

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Klokkarlien]

1961-05-17

Klokkarlien

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-017534

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Øvsttun]

1961-05-17

Øvsttun

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-017544

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Øvsttun]

1961-08-25

Øvsttun

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-054820

Ralph L. Wilson

På Øfstun - Allik og Randi m.fl. 1950

Kvinne, Kjøkken, Gryte, Komfyr, Suppeterrin

Fotografi ubb-wil-f-229

Widerøe's Flyveselskap A/S

ubb-w-sh-022729

1950-07-04

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-022729

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Øvsttun]

1961-05-17

Øvsttun

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-017549

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Øvsstun]

1961-08-25

Øvsstun

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-054826

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Øvsttun]

1961-05-17

Øvsttun

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-017571

Widerøe's Flyveselskap A/S; Vilhelm Skappel

Øvsttun

1950-07-04

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-022721

Widerøe's Flyveselskap A/S

ubb-w-f-017520

1961-05-17

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-017520

Widerøe's Flyveselskap A/S

Øvsttun

1950-07-04

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-022722

Ralph L. Wilson

På Øfstun - Allik og Randi m.fl. 1950

Interiør og innredning, Stue, rom, Familie og slekt, Salong

Fotografi ubb-wil-f-231

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Forgrunnen er Sørlia, bakgrunnen er Øvsttunlia]

1964-09-02

Elveneset og Øvsttun.

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-144896

Ralph L. Wilson

På Øfstun - Allik og Randi m.fl. 1950

Bolighus, Boligfelt

Fotografi ubb-wil-f-230

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Øvsttun??]

1961-08-25

Øvsttun??

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-054819

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Øvsttun]

1961-05-17

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-017542

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Øvsttun]

1961-05-17

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-017538

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Øvsttun]

1961-05-17

Øvsttun

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-017533

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Øvsttun]

1961-05-17

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-017541

Ralph L. Wilson

På Øfstun - Allik og Randi m.fl. 1950,

Interiør og innredning, Stue, rom, Familie og slekt, Salong

Fotografi ubb-wil-f-232

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Øvsttun]

1961-05-17

Øvsttun

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-017519

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Øvsttun]

1961-05-17

Øvsttun

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-017539

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Øvsttun]

1961-08-25

Øvsttun

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-054821

Widerøe's Flyveselskap A/S

Øvsttun

1950-07-04

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-022723

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Øvsttun]

1961-05-17

Øvsttun

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-017540

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Øvsttun]

1961-05-17

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-017656

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Øvsttun]

1961-05-17

Øvsttun

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-017532

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Øvsttun]

1961-05-17

Øvsttun

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-017543

Widerøe's Flyveselskap A/S

ubb-w-f-017570

Bak til v. Solåsen og Øvsttun. Gravplass og kapell tilhører Birkeland menighet

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-017570

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Øvsttun]

1970-08-24

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-204841

Ralph L. Wilson

På Øfstun - Allik og Randi m.fl. 1950

Familie og slekt, Bolighus, Byggeplass

Fotografi ubb-wil-f-227