Widerøe's Flyveselskap A/S

[Krabbedalsflaten]

1964-09-21

Loddefjord

Flyfoto, Oversiktsbilde, Overview, Bolighus, Residential Building, Boligfelt

Fotografi ubb-w-f-146811