Ralph L. Wilson

Skifting av vannledning. Blykoker i fronten av bildet.

Til v. vannsjef Bernt Rolland?

Arbeider, Hest, Mann, Smug, Verktøy, Yrkesklær, El-, gass- og vannforsyning, Rørlegger

Fotografi ubb-bs-ok-13076