Ralph L. Wilson

Skifting av vannledning. Blykoker i fronten av bildet.

Til v. vannsjef Bernt Rolland?

Arbeider, Hest, Yrkesklær, Mann, Smau, Verktøy, El-, gass- og vannforsyning, Rørlegger

Fotografi ubb-bs-ok-13076