Eduard Wilhelm Moss

[17. mai på Klosteret]

Hest, 17. mai, 17. mai-tog, Crowd, Folkemengde, Skysskar, vognmann, kusk, Hestekjøretøy, Flosshatt, Fane

Fotografi ubb-bs-ok-16003

Olaf Andreas Svanøe

Klosteret

En del av bygningen oppført i 1702, og ble brukt som bolig for embetsmenn. Senere ble huset bygd sammen med nabogården og innredet som hotell, Hotell Scandinavie. I 1903 ble bygningen bygd om som aldershjem.

By- og småsteder, Cities and villages, Aldershjem

Fotografi ubb-bros-04886

[Klosteret]

Klosteret

By- og småsteder, Cities and villages, Bolighus, Residential Building

Fotografi ubb-bros-04887