Atelier K. Knudsen

[Kalvedalsveien 10]

Huset (som nå vel har matr.nr. Gml. Kalvedalsvei 7) tilhørte stadsingeniør Ingstad og var Helge Ingstads barndomshjem.

Villa, Bolighus

Fotografi ubb-kk-nkx-0061