Ungdom og handling [Illegal avis]

Ukentlig avis. Redaktør var Odd Tiller og Marianne Kokkin var redaktør. Kjell Grude Kviberg var trykkerileder. I tillegg til Tiller og M. Kokkin dreiv også Sverre Kokkin, ...

Avis ce33280a-ace7-4ff1-9f3d-cafeae0188d7