Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Skip, Militæruniform, Soldat, Flagg, Fotograf, Offiser, Filmkamera, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, Militærkjøretøy, Telekommunikasjon, Tanks

Fotografi ubb-jg-k-0076

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her vises Suezkanal-verkstedene i Port Fouad. Se også ...

Interiør og innredning, Båt, Mann, Kanal, Verksted, Slipp, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNSCO

Fotografi ubb-jg-k-0280

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her vises arbeid i Suezkanal-verkstedene i Port Fouad. ...

Interiør og innredning, Arbeider, Mann, Hatt, Verksted, Dress, Maskin, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNSCO

Fotografi ubb-jg-k-0292

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene er egentlig tatt i farge og viser ...

Militæruniform, Soldat, Fly, Bil, Soldathjelm, Havn, Gruppe, Verksted, General, Solbriller, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, UNSCO, Skipsberging, Diplomat

Fotografi ubb-jg-k-0615

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her vises arbeid i Suezkanal-verkstedene i Port Fouad. ...

Interiør og innredning, Arbeider, Mann, Verksted, Maskin, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNSCO

Fotografi ubb-jg-k-0282

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her vises arbeid i Suezkanal-verkstedene i Port Fouad. ...

Interiør og innredning, Arbeider, Mann, Kanal, Verksted, Slepebåt, Maskin, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNSCO

Fotografi ubb-jg-k-0287

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her vises arbeid i Suezkanal-verkstedene i Port Fouad. ...

Interiør og innredning, Arbeider, Mann, Verksted, Maskin, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNSCO

Fotografi ubb-jg-k-0291

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her vises arbeid i Suezkanal-verkstedene i Port Fouad. ...

Interiør og innredning, Arbeider, Mann, Gruppe, Verksted, Maskin, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNSCO

Fotografi ubb-jg-k-0288

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Militæruniform, Soldat, Soldathjelm, Flagg, Fotograf, Offiser, Filmkamera, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat

Fotografi ubb-jg-k-0075

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her vises arbeid i Suezkanal-verkstedene i Port Fouad. ...

Interiør og innredning, Arbeider, Mann, Verksted, Maskin, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNSCO

Fotografi ubb-jg-k-0281

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her vises arbeid i Suezkanal-verkstedene i Port Fouad. ...

Interiør og innredning, Arbeider, Brygge, Båt, Mann, Kanal, Verksted, Maskin, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNSCO

Fotografi ubb-jg-k-0286