John Bernhard Rekstad

Morænen ved Finneide set fra Fauske 1911

Finneide sett frå Fauske

Landskap, Brygge, Naust, Vei

Fotografi ubb-jr-216-013