Atelier KK

[Torvet 1]

Torvet 1

Guldsmed- & juvelerforretninger, Gate, Brostein, Flaggstang, Reklameskilt, Restaurant/Kafe, Linselus, Manufakturhandel, Barn og andre voksne, Pilaster, Kaffehuse, Gullsmed, Manufakturforretninger

Fotografi ubb-kk-n-175-013

Atelier KK

[Torvet 1]

Torvet 1

Guldsmed- & juvelerforretninger, Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Monter, Speil, Ekspeditør, Butikkinteriør, Gullsmed

Fotografi ubb-kk-n-175-014