Olai Schumann Olsen

Klosteret 11

Gatelys, By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Tre, Bolighus, Residential Building, Trehusbebyggelse by

Fotografi ubb-so-0265

Gustav Brosing

Klosteret 11

1957-06-26

Gatelys, By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Bolighus, Residential Building, Trehusbebyggelse by, Bakeri

Fotografi ubb-bros-00168b

Gustav Brosing

Klosteret 11. Sett fra Vestre Holbergsalmenning

1957-06-26

Kvinne, Woman, Gate, Bolighus, Residential Building, Trehusbebyggelse by, Tregjerde

Fotografi ubb-bros-00168a

Knud Knudsen

[Klosteret 11]

Tidligere 6. Rode no. 33. Huset har vært dikteren John Paulsen s barndomshjem. s. 35, Det Antikvariske register for Bergen, s one 3, Fra Nordnespynten til Vaskerelven.

Gate, Bolighus, Residential Building, Trehusbebyggelse by, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-ncx-0418