Atelier KK

[Hjørdis Thomsens Husholdningsskole]

Hjørdis Thomsen til v. på bildet

Bord, Kvinne, Kvinner i arbeid, Kjøkken, Elev, Lærer, Arbeidsklær, Husmorskole

Fotografi ubb-kk-n-379-081