Glarmesterlauget i Bergen

7. Diverse kvitteringer

1835-02-10

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Manuskript ubb-ms-0167-03-11-7-073

Glarmesterlauget i Bergen

2. Diverse brev

1847-04-17

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Manuskript ubb-ms-0167-03-11-2-003

Indkomne Brever m. m. 1746 - 1867.

1832-11-01

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Smede- og Uhrmakerlauget, Urmaker, Smed

Manuskript ubb-ms-0167-13-7-278-16

Glarmesterlauget i Bergen

7. Diverse kvitteringer

1836-01-14

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Regnskap ubb-ms-0167-03-11-7-032

Glarmesterlauget i Bergen

7. Diverse kvitteringer

1855-04-10

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Regnskap ubb-ms-0167-03-11-7-021-17

Glarmesterlauget i Bergen

Betalte regninger mai 1853

1848-04-25

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Manuskript ubb-ms-0167-03-11-7-022-20

Glarmesterlauget i Bergen

Indkomne brever m.m. 1745 - 1869

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Manuskript ubb-ms-0167-03-10-163-A

Fortegnelse over selskapets medlemmer.

1800-tallet, Bergen, Teater, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater, Theater, Medlemsliste

Manuskript ubb-ms-0230-a-10-b-20

Glarmesterlauget i Bergen

7. Diverse kvitteringer

1862-01-08

Relatert til Tønnes A. Holm

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Manuskript ubb-ms-0167-03-11-7-001

Glarmesterlauget i Bergen

7. Diverse kvitteringer

1848-02-01

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Manuskript ubb-ms-0167-03-11-7-056

Glarmesterlauget i Bergen

7. Diverse kvitteringer

1849-05-18

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Regnskap ubb-ms-0167-03-11-7-048

Glarmesterlauget i Bergen

Betalte regninger mai 1853

1850-12-31

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Manuskript ubb-ms-0167-03-11-7-022-18

Glarmesterlauget i Bergen

Betalte regninger mai 1853

1850-09-20

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Manuskript ubb-ms-0167-03-11-7-022-30

Glarmesterlauget i Bergen

7. Diverse kvitteringer

1844-12-27

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Manuskript ubb-ms-0167-03-11-7-022-04

Indkomne Brever m. m. 1746 - 1867.

1830-12-20

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Smede- og Uhrmakerlauget, Urmaker, Smed

Manuskript ubb-ms-0167-13-7-278-02

Glarmesterlauget i Bergen

1.Bevilgninger til laugssamlingens afholdelse fra april 1843 til april 45

1844-10-01

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Manuskript ubb-ms-0167-03-11-1-02

Glarmesterlauget i Bergen

7. Diverse kvitteringer

1846-01-12

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Manuskript ubb-ms-0167-03-11-7-011

Glarmesterlauget i Bergen

Indkomne brever m.m. 1745 - 1869

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Regnskap ubb-ms-0167-03-10-176

Indkomne Brever m. m. 1746 - 1867.

1830-12-23

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Smede- og Uhrmakerlauget, Urmaker, Smed

Manuskript ubb-ms-0167-13-7-278-03

Glarmesterlauget i Bergen

2. Diverse brev

1846-04-13

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Manuskript ubb-ms-0167-03-11-2-002

Glarmesterlauget i Bergen

7. Diverse kvitteringer

1856-11-24

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Manuskript ubb-ms-0167-03-11-7-022-32

Glarmesterlauget i Bergen

7. Diverse kvitteringer

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Manuskript ubb-ms-0167-03-11-7-069

Glarmesterlauget i Bergen

7. Diverse kvitteringer

1798-04-30

Relatert til Johan Stiegler

1700-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Kvittering ubb-ms-0167-03-11-7-081

Glarmesterlauget i Bergen

7. Diverse kvitteringer

1836-01-15

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Manuskript ubb-ms-0167-03-11-7-022-01

Glarmesterlauget i Bergen

2. Diverse brev

1848-01-24

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Manuskript ubb-ms-0167-03-11-2-012

Glarmesterlauget i Bergen

7. Diverse kvitteringer

1851-01-03

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Regnskap ubb-ms-0167-03-11-7-026

Glarmesterlauget i Bergen

7. Diverse kvitteringer

1859-02-08

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Manuskript ubb-ms-0167-03-11-7-058

Glarmesterlauget i Bergen

3. Lærekontrakter

1850-09-21

Relatert til drengen Endre Rasmussen Yttre-Eide

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Manuskript ubb-ms-0167-03-11-3-12

Glarmesterlauget i Bergen

Indkomne brever m.m. 1745 - 1869

1847-08-17

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Manuskript ubb-ms-0167-03-10-162

Indkomne Brever m. m. 1746 - 1867.

1831-12-21

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Smede- og Uhrmakerlauget, Urmaker, Smed

Manuskript ubb-ms-0167-13-7-278-08

Fortegnelse over selskapets medlemmer.

1868-03-31

1800-tallet, Bergen, Teater, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater, Theater, Medlemsliste

Manuskript ubb-ms-0230-a-10-b-21

Michael Sars; Daniel Cornelius Danielssen; Johan Koren

Kontrakt mellom D.C. Danielssen, Johan Koren, Michael Sars, og tegneren Henrich Bucher

1852-04-28

Kontrakt for levering av illustrasjoner og figurer til publikasjon

Medisin

Brev ubb-ms-2083-b-2-14

Glarmesterlauget i Bergen

Indkomne brever m.m. 1745 - 1869

1861-08-05

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Manuskript ubb-ms-0167-03-10-185

Glarmesterlauget i Bergen

2. Diverse brev

1849-04-21

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Manuskript ubb-ms-0167-03-11-2-014

Glarmesterlauget i Bergen

7. Diverse kvitteringer

1843-04-18

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Manuskript ubb-ms-0167-03-11-7-038

Glarmesterlauget i Bergen

3. Lærekontrakter

1848-09-30

Relatert til J. Hansen og O. P. Strand

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Manuskript ubb-ms-0167-03-11-3-04

Glarmesterlauget i Bergen

Betalte regninger mai 1853

1852-10-25

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Manuskript ubb-ms-0167-03-11-7-022-23

Glarmesterlauget i Bergen

7. Diverse kvitteringer

1823-04-01

Relatert til R. Hille og Jacob Bøe

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Kvittering ubb-ms-0167-03-11-7-083

Love for Det Dramatiske Selskab i Bergen ... af 9. marts 1867.

1800-tallet, Lover, Bergen, Teater, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater, Theater, Det Forenede Dramatiske Selskab

Manuskript ubb-ms-0230-a-10-b-15

Glarmesterlauget i Bergen

7. Diverse kvitteringer

1855-04-10

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Regnskap ubb-ms-0167-03-11-7-021-19

Glarmesterlauget i Bergen

Betalte regninger mai 1853

1844-10-07

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Manuskript ubb-ms-0167-03-11-7-022-14

Glarmesterlauget i Bergen

7. Diverse kvitteringer

1825-02-09

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Manuskript ubb-ms-0167-03-11-7-049

Utlånsbevis

1832-04-18

1800-tallet, Bergen, Teater, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater, Theater

Manuskript ubb-ms-0230-a-10-c-11

Glarmesterlauget i Bergen

7. Diverse kvitteringer

1842-07-05

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Manuskript ubb-ms-0167-03-11-7-031

Utlånsbevis

1800-tallet, Bergen, Teater, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater, Theater

Manuskript ubb-ms-0230-a-10-c-03

Glarmesterlauget i Bergen

Betalte regninger mai 1853

1853-01-08

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Manuskript ubb-ms-0167-03-11-7-022-02

Glarmesterlauget i Bergen

7. Diverse kvitteringer

1822-02-14

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Manuskript ubb-ms-0167-03-11-7-053

Glarmesterlauget i Bergen

2. Diverse brev

1846-01-07

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Manuskript ubb-ms-0167-03-11-2-008

Glarmesterlauget i Bergen

3. Lærekontrakter

1863-03-01

Relatert til M. Helgesen og A. Eyde

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Manuskript ubb-ms-0167-03-11-3-02

Glarmesterlauget i Bergen

7. Diverse kvitteringer

1840-07-01

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Manuskript ubb-ms-0167-03-11-7-033

Glarmesterlauget i Bergen

2. Diverse brev

1847-06-22

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Manuskript ubb-ms-0167-03-11-2-011

Glarmesterlauget i Bergen

1.Bevilgninger til laugssamlingens afholdelse fra april 1843 til april 45

1845-02-08

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Manuskript ubb-ms-0167-03-11-1-01

Glarmesterlauget i Bergen

7. Diverse kvitteringer

1855-04-10

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Manuskript ubb-ms-0167-03-11-7-021-15

Glarmesterlauget i Bergen

7. Diverse kvitteringer

1826-08-29

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Kvittering ubb-ms-0167-03-11-7-087

Div. Brev u.å.

1800-tallet, Bergen, Teater, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater, Theater

Manuskript ubb-ms-0230-a-10-b-23

Glarmesterlauget i Bergen

7. Diverse kvitteringer

1851-07-14

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Manuskript ubb-ms-0167-03-11-7-022-22

Indkomne Brever m. m. 1746 - 1867.

1830-11-03

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Smede- og Uhrmakerlauget, Urmaker, Smed

Manuskript ubb-ms-0167-13-7-278-01

Glarmesterlauget i Bergen

7. Diverse kvitteringer

1840-06-21

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Manuskript ubb-ms-0167-03-11-7-041

Utlånsbevis

1800-tallet, Bergen, Teater, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater, Theater

Manuskript ubb-ms-0230-a-10-c-14

Glarmesterlauget i Bergen

5. Samlingers innvilgelse

1852-06-25

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Manuskript ubb-ms-0167-03-11-5-04

Glarmesterlauget i Bergen

3. Lærekontrakter

1865-01-20

Relatert til Didrick Andersen

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Manuskript ubb-ms-0167-03-11-3-35

Glarmesterlauget i Bergen

5. Samlingers innvilgelse

1854-07-10

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Manuskript ubb-ms-0167-03-11-5-17

Glarmesterlauget i Bergen

7. Diverse kvitteringer

1849-12-15

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Manuskript ubb-ms-0167-03-11-7-022-17

Glarmesterlauget i Bergen

7. Diverse kvitteringer

1836-12-29

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Manuskript ubb-ms-0167-03-11-7-022-29

Glarmesterlauget i Bergen

7. Diverse kvitteringer

1848-01-29

Relatert til Blauw

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Kvittering ubb-ms-0167-03-11-7-090

Glarmesterlauget i Bergen

7. Diverse kvitteringer

1848-03-21

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Manuskript ubb-ms-0167-03-11-7-022-28

Glarmesterlauget i Bergen

7. Diverse kvitteringer

1855-04-10

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Regnskap ubb-ms-0167-03-11-7-

Fortegnelse over selskapets bibliotek.

1800-tallet, Bergen, Teater, Bibliotek, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater, Theater

Manuskript ubb-ms-0230-a-10-b-18

Indkomne Brever m. m. 1746 - 1867.

1831-12-21

Relatert til C. Heiberg

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Smede- og Uhrmakerlauget, Urmaker, Smed

Manuskript ubb-ms-0167-13-7-279-03

Glarmesterlauget i Bergen

Indkomne brever m.m. 1745 - 1869

1855-03-12

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Manuskript ubb-ms-0167-03-10-173

Arne

Bjørnsons egenhændige Korrektureksemplar til 2det Oplag av Arne.

1800-tallet

Manuskript ubb-ms-0403-b

Glarmesterlauget i Bergen

5. Samlingers innvilgelse

1851-05-03

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Manuskript ubb-ms-0167-03-11-5-10

Glarmesterlauget i Bergen

7. Diverse kvitteringer

1844-12-28

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Manuskript ubb-ms-0167-03-11-7-003

Glarmesterlauget i Bergen

3. Lærekontrakter

1845-11-01

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Manuskript ubb-ms-0167-03-11-3-26

Glarmesterlauget i Bergen

7. Diverse kvitteringer

1855-01-12

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Manuskript ubb-ms-0167-03-11-7-021-13

Glarmesterlauget i Bergen

5. Samlingers innvilgelse

1851-09-26

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Manuskript ubb-ms-0167-03-11-5-01

Glarmesterlauget i Bergen

7. Diverse kvitteringer

1833-09-10

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Manuskript ubb-ms-0167-03-11-7-027

Glarmesterlauget i Bergen

7. Diverse kvitteringer

1845-04-19

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Manuskript ubb-ms-0167-03-11-7-022-09

Glarmesterlauget i Bergen

7. Diverse kvitteringer

1823-12-20

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Manuskript ubb-ms-0167-03-11-7-018

Glarmesterlauget i Bergen

7. Diverse kvitteringer

1835-05-01

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Manuskript ubb-ms-0167-03-11-7-050

Indkomne Brever m. m. 1746 - 1867.

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Smede- og Uhrmakerlauget, Urmaker, Smed

Manuskript ubb-ms-0167-13-7-277

Glarmesterlauget i Bergen

7. Diverse kvitteringer

1853-09-19

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Manuskript ubb-ms-0167-03-11-7-021-09

Glarmesterlauget i Bergen

3. Lærekontrakter

1847-04-15

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Manuskript ubb-ms-0167-03-11-3-18

Glarmesterlauget i Bergen

7. Diverse kvitteringer

1827-06-25

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Regnskap ubb-ms-0167-03-11-7-013

Glarmesterlauget i Bergen

7. Diverse kvitteringer

Relatert til Jacob Bøe

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Kvittering ubb-ms-0167-03-11-7-091

Indkomne Brever m. m. 1746 - 1867.

1831-06-11

Relatert til Lund og Fløen

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Smede- og Uhrmakerlauget, Urmaker, Smed

Manuskript ubb-ms-0167-13-7-279-08

Glarmesterlauget i Bergen

7. Diverse kvitteringer

1851-01-14

Relatert til Grimeland

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Kvittering ubb-ms-0167-03-11-7-078

Glarmesterlauget i Bergen

7. Diverse kvitteringer

1848-03-31

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Manuskript ubb-ms-0167-03-11-7-055

Glarmesterlauget i Bergen

7. Diverse kvitteringer

1843-05-03

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Manuskript ubb-ms-0167-03-11-7-022-11

Glarmesterlauget i Bergen

7. Diverse kvitteringer

1850-05-02

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Manuskript ubb-ms-0167-03-11-7-022-15

Glarmesterlauget i Bergen

7. Diverse kvitteringer

1841-07-01

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Manuskript ubb-ms-0167-03-11-7-029

Glarmesterlauget i Bergen

3. Lærekontrakter

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Manuskript ubb-ms-0167-03-11-3-22

Glarmesterlauget i Bergen

7. Diverse kvitteringer

1844-04-09

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Manuskript ubb-ms-0167-03-11-7-022-12

Glarmesterlauget i Bergen

5. Samlingers innvilgelse

1854-04-19

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Manuskript ubb-ms-0167-03-11-5-15

Glarmesterlauget i Bergen

7. Diverse kvitteringer

1794-05-13

Relatert til Søren Larsen

1700-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Kvittering ubb-ms-0167-03-11-7-080

Glarmesterlauget i Bergen

Betalte regninger mai 1853

1843-10-03

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Manuskript ubb-ms-0167-03-11-7-022-07

Glarmesterlauget i Bergen

Indkomne brever m.m. 1745 - 1869

1859-04-19

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Regnskap ubb-ms-0167-03-10-178

Glarmesterlauget i Bergen

7. Diverse kvitteringer

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Manuskript ubb-ms-0167-03-11-7-022-19

Glarmesterlauget i Bergen

7. Diverse kvitteringer

1805-05-21

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Manuskript ubb-ms-0167-03-11-7-076

Glarmesterlauget i Bergen

Betalte regninger mai 1853

1843-06-29

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Manuskript ubb-ms-0167-03-11-7-022-08