Knud Knudsen

Bodsfængslet i Kristiania

Adresse Grønlandsleiret 44 Arkitekt H.E.Schirmer. Opprettet i 1851 som landsfengsel for mannlige langtidsfanger. I dag kretsfengsel for Oslo

By- og småsteder, Fengsel, Vei, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-1318-0695