Atelier KK

Fra Småstrandgaten

Bank, Trikkeskinner, Håndkjerre, Hestekjøretøy, Fotospøkelse, Konfeksjonsforretning

Fotografi ubb-kk-n-506-017

Ralph L. Wilson

[Bergen sentrum etter Bergensbranne 1916. ]

Fra Olav Kyrres gate mot Småstrandgaten

Bank, By- og småsteder, Gjenreising og sanering, Brannruiner

Fotografi ubb-bs-ok-05503-002

Atelier KK

Bergen- Olaf Kyrresgate.

Postkort, By- og småsteder, Gate, Folkeliv, Hverdagsklær, Forretningsgård, Trikkeskinner, Trikk, Konfeksjonsforretning

Fotografi ubb-kk-pk-2106

Ukjent

[Ruiner v/ Olav Kyrres gate 1916]

Bank, Arbeider, Hest, By- og småsteder, Brostein, Gjenreising og sanering, Konfeksjonsforretning, Branntomt, Arbeidsdoning

Fotografi ubb-bs-ok-06724-006