Olai Schumann Olsen

[Lille Sotra]

Våge på Lille Sotra. Huset rett bak naustene er Vågevegen 173.

Gård, Naust, Kyst, Øy

Fotografi ubb-so-1215