Ukjent

[Wollert Danckert Krohn]

Trolig interiør fra gården Vaulardal

Interiør, Stue, rom, Mann, Maleri, Taklampe, Teppe

Fotografi ubb-xxvi-022-023

Knud Knudsen

[Vaulardal]

Den Østerriske-Ungarnske konsul W.D.Krohns hus på Skjold også kalt «Vaulardal», bruk nr 6. I dag Sundts veg 62. Wollert Danckert Krohn med hvit jakke fremst i bildet ved høyvognen.

Hest, Gård, Hestekjerre, Flaggstang, Våningshus, Låve

Fotografi ubb-kk-nbx-0650

Knud Knudsen

[interiør]

Den Østerriske-Ungarnske konsul W.D.Krohns hus på Skjold også kalt «Vaulardal», bruk nr 6. I dag Sundts veg 62.

Interiør, Bord, Stol, Bolighus

Fotografi ubb-kk-nbx-0176

Wollert D. Krohn

Vaulardal

Konsul Wollert D. Krohns landstedet Vaulardal. Tegnet og malt av Wollerd D. Krohn.

Landbruk, Akvarell, Hesje

Maleri ubb-ms-0467-03

Knud Knudsen

[Vaulardal]

Den Østerriske-Ungarnske konsul W.D.Krohns hus på Skjold også kalt «Vaulardal», bruk nr 6. I dag Sundts veg 62.

Landskap, Gård, Bolighus, Hesje, Hesjestaur

Fotografi ubb-kk-nbx-0387

Knud Knudsen

[Vaulardal]

Den Østerriske-Ungarnske konsul W.D.Krohns hus på Skjold også kalt «Vaulardal», bruk nr 6. I dag Sundts veg 62. Wollert Danckert Krohn med hvit jakke midt i bildet.

Gård, Bolighus, Oversiktsbilde, Fire-hjult vogn

Fotografi ubb-kk-nsx-0322

Knud Knudsen

[Vaulardal]

Den Østerriske-Ungarnske konsul W.D.Krohns hus på Skjold også kalt «Vaulardal», bruk nr 6. I dag Sundts veg 62.

Landskap, Gård, Bolighus

Fotografi ubb-kk-nbx-0648

Knud Knudsen

[Vaulardal]

Den Østerriske-Ungarnske konsul W.D.Krohns hus på Skjold også kalt «Vaulardal», bruk nr 6. I dag Sundts veg 62.

Kvinne, Hage, Bolighus, Mann, Flaggstang

Fotografi ubb-kk-nbx-0210

Knud Knudsen

[interiør]

Den Østerriske-Ungarnske konsul W.D.Krohns hus på Skjold også kalt «Vaulardal», bruk nr 6. I dag Sundts veg 62.

Interiør, Bord, Stol, Bolighus

Fotografi ubb-kk-nbx-0175

Knud Knudsen

[Vaulardal]

Den Østerriske-Ungarnske konsul W.D.Krohns hus på Skjold også kalt «Vaulardal», bruk nr 6. I dag Sundts veg 62.

Bolighus, Flaggstang

Fotografi ubb-kk-nbx-0388

Knud Knudsen

[Vaulardal]

Den Østerriske-Ungarnske konsul W.D.Krohns hus på Skjold også kalt «Vaulardal», bruk nr 6. I dag Sundts veg 62.

Landskap, Bolighus, Flaggstang

Fotografi ubb-kk-nbx-0173

Wollert D. Krohn

Vaulardal

Konsul Wollert D. Krohns landstedet Vaulardal. Panorama tegnet og malt av Wollert D. Krohn. Det spesielle her er at det er blitt brukt møysommelig tid på detaljene i landskapet, men selve hovedhuset står igjen som ...

Landbruk, Akvarell, Hesje

Maleri ubb-ms-0467-02

Knud Knudsen

[Vaulardal]

Den Østerriske-Ungarnske konsul W.D.Krohns hus på Skjold også kalt «Vaulardal», bruk nr 6. I dag Sundts veg 62.

Hest, Gård, Hestekjerre, Hverdagsklær, Herrehatt, Kornstaur, Høyonn

Fotografi ubb-kk-nbx-0649

Knud Knudsen

[Vaulardal]

Den Østerriske-Ungarnske konsul W.D.Krohns hus på Skjold også kalt «Vaulardal», bruk nr 6. I dag Sundts veg 62.

Kvinne, Hage, Bolighus, Mann

Fotografi ubb-kk-ncn-0334

Knud Knudsen

[Vaulardal]

Den Østerriske-Ungarnske konsul W.D.Krohns hus på Skjold også kalt «Vaulardal», bruk nr 6. I dag Sundts veg 62.

Kvinne, Bolighus, Mann, Benk, Vindu

Fotografi ubb-kk-ncx-0551

Knud Knudsen

[Vaulardal]

Den Østerriske-Ungarnske konsul W.D.Krohns hus på Skjold også kalt «Vaulardal», bruk nr 6. I dag Sundts veg 62.

Kvinne, Hage, Bolighus, Mann, Hesje, Flaggstang

Fotografi ubb-kk-ncn-0328

Wollert D. Krohn

Vaulardal

Konsul Wollert D. Krohns landstedet Vaulardal. Panoramaet over Vaulardal er tegnet og malt av Wollerd D. Krohn. Landbruket er skildret med fokus på detaljene. Midt i bildet ser vi Osbanen passere i bakgrunnen. Til venstre ...

Landbruk, Akvarell, Hesje, Osbanen, Jernbane

Maleri ubb-ms-0467-01

Knud Knudsen

[Vaulardal]

Den Østerriske-Ungarnske konsul W.D.Krohns hus på Skjold også kalt «Vaulardal», bruk nr 6. I dag Sundts veg 62. Wollert Dancker Krohn med hvit jakke, stående ved hesten.

Hage, Bolighus, Hesje, Flaggstang, Hesjestaur

Fotografi ubb-kk-nbx-0174

Ukjent

[Ektepar]

Fra gården Vaulardal på Skjold

Benk, Ektepar

Fotografi ubb-xxvi-022-021

Ukjent

[Wollert Danckert Krohn]

Trolig interiør fra gården Vaulardal. Over døren henger akvarellen Vaulardal malt av Krohn i 1897

Interiør, Stue, rom, Mann

Fotografi ubb-xxvi-022-022

Knud Knudsen

[Vaulardal]

Den Østerriske-Ungarnske konsul W.D.Krohns hus på Skjold også kalt «Vaulardal», bruk nr 6. I dag Sundts veg 62.

Kvinne, Bolighus, Poteter, Mann, Hesje, Ljå, Spann, Rive, Åkerbruk

Fotografi ubb-kk-ncn-0335