[Bryggen, Bredsgården]

Bredsgården

Kvinne, Stereoskopfotografi, Fiskehandel, Tønne, Tørrfisk

Fotografi ubb-bros-00692

Knud Knudsen

[Uten Tittel]

Bredsgården på Bryggen

Arbeider, Mann, Fiskehandel, Trehusbebyggelse by, Forretningsgård, Tønne, Dress, Smalgang, Vogn, Bowlerhatt

Fotografi ubb-kk-nsx-0423

K. Knudsen & Co.

Bredsgaarden på Tyskebryggen

Fiskehandel, Trehusbebyggelse by, Forretningsgård, Tønne, Smalgang

Fotografi ubb-kk-m-096

Knud Knudsen & Co.

Bergen: Bredsgaarden Tyskebryggen

By- og småsteder, Gate, Fiskehandel, Tønne, Håndkjerre, Tørrfisk

Fotografi ubb-kk-ns-2114