Eilif Thomassen

Broene sett fra Florida

Bro, Buss, Personbil, Heisekran, Kull-lager

Fotografi ubb-bs-ok-05814-005

Eilif Thomassen

Broene sett fra Florida

Bro, Fartøy, Heisekran, Kull-lager

Fotografi ubb-bs-ok-05814-006