Kong Oscarsgate 54

Danckert Krohns Stiftelse

Aldershjem, Ark, Eksteriør

Fotografi ubb-bros-05127