Ukjent

[Arbeid med Svartediksdemningen]

Elv, Demning

Fotografi ubb-bs-ok-13125

Ukjent

[Svartediksdammen]

Anleggsarbeider, Demning

Fotografi ubb-bs-ok-13207

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Alrek]

1964-08-11

Alrek

Flyfoto, Oversiktsbilde, Aldershjem, Studenthjem

Fotografi ubb-w-f-143517

Ukjent

[Arbeid med Svartediksdemningen]

Anleggsarbeider, Demning, Dykker

Fotografi ubb-bs-ok-13115

Ingebrigt Lunde

Maalestedet ved Svartediget. 1901

Mann, Hytte, Demning, Måleutstyr

Fotografi ubb-il-0010-024c

Ukjent

[Arbeid med Svartediksdemningen]

Bolighus, Byggeplass, Demning

Fotografi ubb-bs-ok-13126

Ukjent

[Svartediksdammen]

Demning

Fotografi ubb-bs-ok-13208

Ukjent

[Svaretiksdammen]

Demning

Fotografi ubb-bs-ok-13206

Ukjent

[Svartediksdammen]

Demning

Fotografi ubb-bs-ok-13156

Ukjent

[Svartediksdammen]

Demning

Fotografi ubb-bs-ok-13210b

Ukjent

[Svartediksdammen]

Demning

Fotografi ubb-bs-ok-13202