Widerøe's Flyveselskap A/S

[Bjørkåsen]

1964-09-02

Bjørkåsen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-144897

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Bjørkåsen]

1961-05-20

Bjørkåsen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-020012

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Bjørkåsen]

1961-05-20

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-020013