Widerøe's Flyveselskap A/S

[Valseverket. Nygård og Lyngbø]

1962-07-18

Valseverket. Nygård og Lyngbø

Flyfoto, Oversiktsbilde, Valseverk

Fotografi ubb-w-f-080341

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Lyngbø]

1963-06-01

Lyngbø

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-104974

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Lyngbø]

1963-06-01

Lyngbø

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-104977

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Lyngbø]

1963-06-01

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-104971

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Lyngbø]

1963-06-01

Lyngbø

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-104976

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Lyngbø]

1963-06-01

Lyngbø

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-104968

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Lyngbø]

1962-07-18

Lyngbø

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-080422

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Lyngbø]

1962-07-18

Lyngbø

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-080514

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Lyngbø]

1963-06-01

Lyngbø

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-104975

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Lyngbø]

1963-06-01

Lyngbø

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-104973