Gustav Brosing

Søndre Griegsmug

1959-01-11

Søndre Griegsmug sett mot Nordre Schreudersmuget. Fra høyre Søndre Griegsmug 6,4,2, og Nordre Schreudersmug 11. Rett i mot er Nordre Schreudersmuget 6.

Kvinne, Barn, Snø, Bolighus, Flaggstang, Steintrapp, Kjelke

Fotografi ubb-bros-00329

Ragnvald Wærenskjold

ubb-bros-04916

Gatelys, Bolighus

Fotografi ubb-bros-04916