Knud Knudsen

Parti fra Jordal, Odde i Hardanger

Gård, Fjell, Trebro, Elv, Gutt, Boy, Hesje, Løe, Åkerbruk

Fotografi ubb-kk-1318-0587

Knud Knudsen

Buerdalen i Odde, Hardanger

Fotografert mot Jordal og Buarbreen

Isbre, Gård, Fjell, Vann

Fotografi ubb-kk-2127-0607

Knud Knudsen

Parti fra Odde, Jordal i Hardanger

Kvinne, Woman, Gård, Fjell, Hesje, Tun, Åkerbruk

Fotografi ubb-kk-1318-0590

Knud Knudsen

Buerbræen, Odde i Hardanger

Isbre, Gård, Vann

Fotografi ubb-kk-nnx-0041

Knud Knudsen

Buerbræen seet fra veien til Laatefossen Odde i Hardanger

Isbre, Gård, Fjell, Vann

Fotografi ubb-kk-1622-08011

Widerøe's Flyveselskap A/S

Jordal

1963-06-08

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview, Høyspentmast

Fotografi ubb-w-f-109253

Knud Knudsen

Parti fra Jordal, Odde i Hardanger

Isbre, Fjell, Gutt, Boy, Naust, Vann, Trebalje, Åkerbruk

Fotografi ubb-kk-1318-0589

Knud Knudsen

Parti fra Odde, Jordal i Hardanger

Gård, Fjell, Gutt, Boy

Fotografi ubb-kk-1318-0591

Knud Knudsen

Parti fra Jordal, Odde i Hardanger

Gård, Fjell, Tømmer, Uthus, Tun, Hestekjerre

Fotografi ubb-kk-1318-0588

Ukjent

Felekappleiken på Jordaløya

Spelemann, Felespiller, Fele, Kappleik

Fotografi ubb-bs-ok-00627-004

Knud Knudsen

Buerdalen i Odde, Hardanger

Isbre, Gård, Fjell, Vann

Fotografi ubb-kk-1318-0116

Knud Knudsen

Buerdalen i Odde i Hardanger

Isbre, Gård, Fjell, Vann

Fotografi ubb-kk-1318-3236

Knud Knudsen

Parti af den nye Vei, Odde i Hardanger (Jordal)

Gård, Fjell

Fotografi ubb-kk-ns-0754

Knud Knudsen

Buerbræen seet fra veien til Laatefossen Odde i Hardanger

Isbre, Gård, Fjell

Fotografi ubb-kk-1622-08012

Knud Knudsen

Parti fra Jordal, Odde i Hardanger

Fjell, Hesje, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-ns-0737