Atelier KK

[Store Markeveien 6]

Gatelys, Butikk, Hydrant, Gjenreising og sanering, Fetevare, Buntmaker, Symaskinforretning, Begravelsesbyrå

Fotografi ubb-kk-n-318-017

Atelier KK

[Christian Michelsens gate 5. Arkitekt Torgeir Alvsaker.]

Christian Michelsens gate 5. Arkitekt Torgeir Alvsaker.

Gate, By- og småsteder, Butikk, Gjenreising og sanering, Markise, Fetevare

Fotografi ubb-kk-n-315-038

Atelier KK

[Christian Michelsens gate 5. Arkitekt Torgeir Alvsaker.]

Christian Michelsens gate 5. Arkitekt Torgeir Alvsaker.

By- og småsteder, Butikk, Gjenreising og sanering, Boktrykkeri, Fetevare, Paraplyforretning, Kurvmakerforretning

Fotografi ubb-kk-n-315-006

Atelier KK

[Store Markeveien 6]

Store Markeveien 6

Gatelys, Butikk, Hydrant, Gjenreising og sanering, Fetevare, Buntmaker, Symaskinforretning, Begravelsesbyrå

Fotografi ubb-kk-n-315-020