Knud Knudsen

Heg Station i Lærdal.

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Tun, Utedo

Fotografi ubb-kk-1318-2052

Jørgen Grundtvig-Olsen

Hæg. Borgund. Sogn

1905-07-06

Hegg skysstasjon med reklameskilt for F.Beyer og Bennett's fotografier.

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Stabbur, Reklameskilt

Fotografi ubb-go-b-0174